Klikk her for å forsette....

Automobils-kapløpet

Bergens Tiende
mandag den
20 januar 1917

ISRACE på Nordåsvannet

Sølv og 2 plass i klasse B med Studebaker til Hans Henrik Stoermann-Næss.

Automobilskapløpet
paa Nordaasvandet var omfattet med adskillig interesse og der var fremmøtt en masse
tilskuere som fulgte løpet med spænding.
For tilskuerne var det dog en skuffelse, at der startet en  bil ad gangen, idet interessen og
spændingen vilde blit sa meget større, hvis to eller flere biler hadde startet samtidig.
Autmobilskapløpet var arrangeret av en del interesserte med chaufferlærerne  Pehrson ved P. T. Smidt og Pedersen ved A/S Benzon & Lepsøe som indbydere.
Av 18 anmeldte vogner startet 17, som samtidig fullførte løpet.

De deltagende vogner var inddelt i 4 klasser etter deres respektive maskin, h.k, nemlig:
Klasse a 7-10 hk, klasse b. 10-13 hk, klasse c. 13-16 hk og klasse d over 16 hk. 

Arrangørene hadde sikkret seg fornøden politistyrke med automobiler til at holde banen
ryddig. At enkelte letsindige mennesker trods alt satte liv og lemmer paa spill, kann ikkje
legge politiet eller arrangøren tillast.

 For eventuelle senere anledninger vil vi instændig tilholde publikum om ikke at rende over
banen efter at denne er gjort klar for start. Igaar blev et par damer nær overkjørt av den
grund. Ellers forløp kapkjæringen over forventing godt uten det mindste uhell.

Et saadant indtraf først efter at deltagerne var kommet til byen, idet en av disse da
kolliderte med en av trikkene. Naar undtages litt molest paa bilen forløp dette uheld bra.

 Løpet var først fastsatt fra Thv. Halvorsens brygge til Gamlehaugen, men da det viste sig
umulig for dommere og tidsobservaterer at se fra start til maal blev løpet lagt den
oprindelige rute med runding ved Gamlehaugen og tilbake til startlinjen. Løpet blev derved
henved 5 km. langt.

Der benyttedes flying start, idet deltagerne hadde ca. 1 km. til opspurt for start.

Til at begynde med var det vanskeligfor tidsobeervatørerne at følge meg idet bilene startet
i altfor hurtig rekkefølge, saa biler for utgaaende og indgaaende tildels passerede linjen
nogenlunde samtidig. Men det som i vesentlig grad vanskeliggjorde kontrollen var et par
uvedkommende biler, som for frem og tilbake over maallinjen og gjentagende gange blev
forvekslet med de deltagende. Flere biler maatte av denne grund ta løpet op igjen. Efter at
man hadde fastsat en rummelig tid mellom hver start gik det hele med beundringsværdig
præcisisjon.
Med den erfaring man fra dette løp har høstet vil næste løp, som allerede er planlagt til
førstkommende søndag, visselig bli en sportsbegivenhet av rang. Særlig vil det øke
publikums interesse, hvis man, som man haaper, faar anledning til at starte med
2 a 3 biler samtidig.
Forutsætningen er da, et løpet blir lagt i ret linje uten vending.

Premiene tilfaldt:
Klasse A:
1. prïæmie Hilmar Bøe, maskin Jeffery tid 3 min. 24,5 sek.
2. præmie H. Østervold, Newton Bennet tid 4 min 35,3 sek

 Klasse B:
1. præmie Olaf Årvig, Auburn tid 3 min. 28,5 sek
2. præmie Hans Næss, Studebaker, tid 3 min. 38,5 sek.
3. premie A. Meyer Johnsen S.C.A.T tid 3 min. 53, 3 sek.

 Klasse C:
1. premie G. Wichne, Chandler, tid 3 min. 14,8 sek.
2. præmie H. Bjerring, Chalmers, tid 3 min. 27,8 sek.
3. præmie Ellingsen & Johannessen, Chandler, 3 min. 35,6 sek.

 Klasse D:
1. præmie P. Kleppe, Itala tid 3 min. 4,8 sek.
2. præmie W. Giertsen, F.I.A.T., tid 3 min. 17 sek.
3. premie Otto Andersen, Haynse tid 3 min. 25 sek.

 Som dommere fungete d.herrer Rich. Bjørnstad,
Hilmar Bøe Wihl, Giertsen og Lauritz Schmidt.

 

Fra digitalarkivet:
Bergen O-139 Hans Stormann Næss Hans Stormann Næss Studebaker
Studebaker 20-35 Amerika 1916 åpen privatbil
Digitalarkivet har også bilregistret for 1908 til 1940 Hordaland. Les mer...
     
Elins farfar Hans Henrik Stoermann-Næss 1886 - 1958 fra Bergen, ikke bare kjørte han billøp han var også seiler og var med på gulllaget i OL i 1920 i seiling. Les mer...

Elins far har selvfølgelig pokalen pusset og fin hjemme.

Skulle noen ha bilder fra isracet vil jeg gjerne komme i kontakt.

KNA som startet med bilsport i Norge, arrangerte i 1912 det første billøpet i Norge. Det var et israce på Bunnefjorden sør for Oslo.

 Mer om Studebaker finner du i boken til James H. Moloney 1994 MBI Publishing Company.
Studebaker Cars.
Link: http://www.studebakerclubs.com/

Klikk for � fortsette...

     

Hjem | Vil du ut i verden...

Copyright (C) Vidar Holum. Oppdatert 20. februar 2006