Click here to continue....

Chrystie & Christie.

chrystie.jpg (24651 bytes)

Chrystie estate at the Norwegian Folklore Museum at Bygd� in Oslo Norway
David Chrystie's house in Brevik, Norway

Cadwallader Colden 1688-1776
Take a look at these fantastic books, and the exceptional colletion of letters..

He was married to Alice Chrystie, sister of Andrew Chrystie in Moss and David Chrystie in Brevik, Norway..

Chrystie: Slekten kommer fra Skotland og er etter tradisjonen n�rt knyttet til familien Christie. Chrystie som stammer fra presten David Chrystie og hustru Allison Hamilton i Dunbar i Skotland. Av deres s�nner bosatte David Chrystie (1693-1736) seg i Brevik og Andrew Chrystie seg p� Moss i 1717.

Andrew Davidson Christie f�dt 1620 i Montrose Scotland. Han tok borgerskap i Bergen 1654, og ble stamfar til den norske Christiefamilien. Den mest ber�mte innen familien var Eidsvollsmannen Wilhelm Frimann Koren Christie 1778-1849, som var olderbarn av Andrew Davidson Christie. Sitat fra Slekten Chrystie i Norge v/ Ragnar Iuell Cammermeyer Oslo, 1946 Etter meddelser fra England og Scotland, som klokker W. H. Christie har mottatt, skal den skotske slekt Christie skrive seg fra Alwyn II (Gilchrist), greve av Lennox, som var blant de 5000 skotter som kjempet i det 3 korstog, 1189-1192, under David, greve av Huntingdon. Etterkommere kjempet i slaget ved Dunbar i 1296, som st�ttet Edvard Bruce, og var med ved Bannockburn i 1314. Slekten har v�rt meget utbredt, og med en av dem som medlem av House of Keys p� �ya Man. Han d�de 1694 i Bergen, 74 �r gammel.


Navnet uttales Chreistie, og det ble ogsa i sin tid p� Moss (1807) stavet slik. (Adler Vogt: ,Personalia fra det gamle Moss,,).
Fra samme kilde f�r vi vite at den eldste av de to br�dre, David Chrystie (han som bosatte seg i Brevik) og hans to sonner Hans og ,J�rgen, og s�nnes�nnen Boye kom til � spille en betydelig rolle i Brevik og omegn som skipsredere, eiendomsbesiddere og byggere av patriciergarder m. m. Etter den store brann i Brevik i 1761 oppf�rte de to br�dre Hans og J�rgen hver sin bygning i italiensk renessance-stil. -
Den av Hans Chrystie oppf�rte bygning er flyttet til Folkemuseet p� Bygd�y. (Se ogs� om Chrystiene i ,Fra Brevik i gamle dager,, utgitt i 1929 av Breviks historielag, og C. S. Schilbreds skrift ,Brevik gjennom tiderne, 1945.,,
I den siste boken st�r det p� side 6 (forfatteren f�rer leserne rundt i byen):
� G�r vi videre nordover Storgata, passerer vi et �pent parti som f�r enhver gammel Brevik-mann til � bli gram i hu. Her finner vi nemlig p� venstre h�nd tomta etter en av byens vakreste gamle bygninger, Chrystieg�rden. G�rden, som nu er flyttet til Norsk Folkemuseum, l� usedvanlig godt i terrenget og med sine to fremspringende fl�yer i fronten og den eiendommelige vakre takform var den et trekk i bybilde, som det var s�rgelig at Brevik skulle miste.,,
Den morsomme konklusjon p� utredningen om Chrystiene er at n� kan nedskriverens barnebarn ved et besok p� Folkemuseet p� Bygdoy beskue sin tipp-tipp-tipp-tippoldefars patricierhus fra Brevik!

For mer informasjon om Chrystie, se i NSF bind XV hefte 1. 1955
Hefte Torder�d g�rd og andre Chrystie hjem, av Arnulf Johannessen. ISBN 82-993587-2-8
Sl�gten Chrystie i Norge, av Ragnar Juell. Forlagt av Cammermeyers Boghandel 1946
Genealogiske Optegnelser om Sl�gten Christie i Norge 1650 - 1890
Av W. H. Christie, Bergen 1909

 


Table of Contents:
Relatives wanted!!! Norge
Relatives wanted!!! Sverige
Relatives wanted!!! Danmark
Relatives wanted!!! Germany
Relatives wanted!!! England
Relatives wanted!!! USA
Relatives wanted!!! Canada
Relatives wanted!!! Australia
Relatives wanted!!! New Zealand
Relatives wanted!!! Scotland

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.
Hans Pedersen Holt
Bernt Kristoffersen
Anker Ljungren

Help for others, searching in Norway.

Literature and books about genealogy and Scandinavians in:
Australia and New Zealand, Canada,Denmark, England, Norway
and The Royal Air Force

New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.

To the guestbook....
Guestbook for Stoermann-N�ss Holum's Familypages.
Here you can go to the old entry's:
1996 to 1998 almost 300.
1999 to 2000 , 200120022003
, 2004, 2005 og 2006
Write in my guest-book. Now!
Take your time, maybe others will response to your posting. 1000 postings of people looking for help.

And the new on for 2006 here..

 

Stoermann-N�ss Holum Genealogy       | Home | SNH genealogy page | Klikk her for � fortsette til KROA....

| My links out in the world...|

You can mail me: 

Copyright (C) SNH Updated  17 april 2006.