Click here to continue....

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.

Hans Pedersen Holt - Bernt Kristoffersen - Anker Ljungren


Carl Norb�k og Bernt Kristoffersen


Hei, har f�tt sp�rsm�l fra min familie i USA, er det noen som kjenner disse
personene?

Lars Humble .
Lars ble f�dt i Nannestad ??.??.1817. .Han inngikk ekteskap med Sofie 
Hakadal f. ??.??.1852  .  . Han d�de ??.??.1907 i Rushford, Usa, 90 �r gammel. 

Lars fikk 1 barn:
2. Annie Laura Humble f. 17.12.1860 d. 09.07.1938.

Annie Laura Humble:
Annie Laura ble f�dt 17.12.1860 i Rushford, Usa. Hun inngikk ekteskap med
Andrew Christianson f. 22.03.1865 d. 12.07.1940.
Hun d�de 09.07.1938 i Rushford, ? Usa, 78 �r gammel. 

1.	 Christian Hendrickson Moen .
Christian ble f�dt ??.??.1814 i Ringerike?. Han inngikk ekteskap med 
Anna Sorina Fingalsdatter fra Kongsberg d.1886
Han d�de 1875 i H�nefoss, 61 �r gammel. 

Christian fikk 1 barn:
2. Andrew Christianson f. 22.03.1865 d. 12.07.1940.

2.	 Andrew Christianson .
Andrew ble f�dt 22.03.1865 i Ringerike. Han inngikk ekteskap med Annie
Laura Humble f. 17.12.1860 d. 09.07.1938
Han d�de 12.07.1940 i S.T. L. P? Usa, 75 �r gammel. 

Andrew fikk 2 barn:
3. Cora A. Christianson f. 16.08.1888 d. 21.09.1978.
4. Lillie Ovidia Christianson f. ??.??.1891 d. ??.??.1953.

3.	 Cora A. Christianson .
Cora A. ble f�dt 16.08.1888 i Usa. Hun d�de 21.09.1978 i Usa, 90 �r
gammel. 

4.	 Lillie Ovidia Christianson .
Familen kom opprinnelig fra Hakadal/Nannestad.

Lillie Ovidia ble f�dt 1891 i Mpls, Minnesota, Usa. Hun inngikk
ekteskap med Bernhard Guldseth. 

Hun d�de 1953 i Minnesota, Usa, 62 �r gammel. 

Lillie Ovidia fikk 8 barn:
5. Joseph Guldseth.
6. Lois Guldseth.
7. Rhoda Guldseth.
8. Eunice Guldseth.
9. Ruth Guldseth.
10. Paul Guldseth.
11. Dorothy Guldseth.
12. Jim James Guldseth f.1936.

Etterlysning p� Hof og �snes i Sol�r Hedemarken.


Hvem var Martinius og finnes det flere opplysninger om etterslekt?

1.	 Martinius Johannesen Bogstad .
Martinius ble f�dt 1835 i V�ler i Sol�r, Hedmark. 
Han inngikk ekteskap med Olivia Christoffersdatter .  
Norges Matrikkel 1888: Sparby Matnr. 219 l�penr. 698, Martinius Bogstad

Rygh's Norske gaardsnavn Bogstad side 296 V�ler Gnr. 18 Bnr. 4

Folketelling 1900 Hof, Sol�r. Gnr. 28 Bnr. 3
Martinius Bogstad Husfader Gaardbruger selveier, f. 1835 V�ler i Sol�r.
Ragnhild Bogstad ugift Datter f 1887.
Emil Bogstad ugift S�n f. 1886
Han hadde ingen kone da?

Martinius fikk 4 barn:
2. Otto Sparby.
3. Johanne Martiniussen Sparby f. 23.03.1867.
4. Emil Bogstad f. 1886.
5. Raghild Bogstad f. 1887.

3.	 Johanne Martiniussen Sparby .
Gift Hekleberg. Hun hadde en s�ster i Sol�r?

Johanne ble f�dt 23.03.1867 i V�ler, Sol�r, Hedmark.
Hun inngikk ekteskap med Bernt Cornelius Kristofersen f. 31.03.1854.
Hun inngikk ekteskap med Hans Kristian Johansen Hekleberg f. 1862.  
Folketelling 1900 Ulllensaker. Side 7
Udmundstuen krets 1, liste 32 gnr. 11 bnr.10
Kristian Johansen Hekleberg Husfader gift og gaardbruger 
f. 1862 R�yken Buskerud.
Johanne Martiniusdatter Husmoder gift gaardmanskone 
f. 1867 V�ler Sol�r Hedmark
Maren Johansdatter datter ugift f. 1897

Hun ble d�pt: 22.04.1867 i Vaaler . 
Film HF 23 side 118 nr. 33. �gte f�dt

Hun d�de i H�land. 

Johanne fikk 2 barn:
6. Hilda Olivia Berntsen f. 1892 d. 1966.
7. Maren �got Johansdatter �mot f. 1897.

6.	 Hilda Olivia Berntsen .
Hilda ble f�dt 17.02.1892 i Presterud Ullensaker.  
Folketelling 1900 Hof, Sol�r i Hedmark side 57.
Sparby Gnr. 29 Bnr. 4
Oluf L. Sparby Husfader enkemand Pladsbruger, skredder, selveier f. 1832
Kristian O. Sparby S�nn ugift Landpostbud f. 1870

Emilia Helgestad Husmoder ugift. Hus og g�rdsarbeide f. 1843 Aasnes.
Hilda Helgestad pleiedatter, ugift f. 1892 Ulensager Akershus.
  
Til hun var 3 - 4 �r bodde hun hos Gusta Gottland p� Gottland, Ullensaker
Faren var utvandret til USA.

Hilda vokste opp hos tante Emilie Helgestad (Sparby) Arneberg / 
Flisa i Sol�r hun fortalte mye om hvordan hun gikk p� skj�yter 
p� Glomma.
Mest sannsynlig konfirmert i Sol�r.
Hilda Olivia fikk tjeneste hos en kj�pmann p� Kl�fta.
Hilda Olivia bodde ogs� p� Udmundstuen Ullensaker?
Fikk 8 barn og stelte hus og fj�s p� Haugen, Ullensaker.

Hun ble d�pt: 13.03.1892 i Ullensaker . 
Faddere:
Dorthea Kristiandatter Presterud, G�rbruker Johan Johansen Presterud,
Maria Olsdatter D�lsengen?, G�rdskar Olav Dragvold 
og Tjener Otto Sparby.

Hun inngikk ekteskap med Arne Hansen Holum f. 16.02.1881 d. 1972 
De giftet seg den 1910. 
Hun d�de 1966 Oslo, 74 �r gammel. 

Etterlysning p� Ringsaker p� Hedemarken.

1.	Hans Hovelsen .
Hans ble f�dt nov 1740. 
Han inngikk ekteskap med Johanne Stolpestad Pedersdatter f. 1753
Han fikk 6 barn:
� 2. Ole Hansen f. 1787.
� 3. Karie Hansdatter f. 1781.
� 4. Peder Hansen f. 1784.
� 5. Hans Hansen f. 1792.
� 6. Elie Hansdatter f. 1790.
� 7. Hovel Hansen f. 18.07.1779.

 7.	Hovel Hansen .
Hovel ble f�dt 18.07.1779 i Enger Ringsaker Hedemark. 
Han inngikk ekteskap med Birthe / Berthe Olsdatter f. 1792
De giftet seg den 13.12.1822. 
Han fikk 5 barn:
� 8. Ole Hovelsen Enger.
� 9. Karen Hovelsdatter f. 1834 d. 1897.
� 10. Johanne Hovelsdatter f. 11.04.1824 d. 1926.
� 11. Hans Hovelsen Enger f. 25.07.1828.
� 12. Dorte Tande Hovelsdatter f. 14.06.1831 d. 08.06.1922.

 9.	Karen Hovelsdatter .
Karen ble f�dt 1834 i Ringsaker Hedemark. 
Hun inngikk ekteskap med Christoffer Olsen
Hun d�de ??.??.1897. 

Hun fikk 2 barn:
� 13. Herman Olsen.
� 14. Olaus Olsen.

 10.	Johanne Hovelsdatter .
Johanne ble f�dt 11.04.1824 i Ringsaker Hedemark. 
Hun inngikk ekteskap med B�rre Larsen, kirkesanger i Eiker.
Hun d�de 1926 i Eiker Buskerud. 

Hun fikk 3 barn:
� 15. Hanna Larsen.
� 16. Bernhard Larsen.
� 17. Lise Larsen f. 1861.

 11.	Hans Hovelsen Enger .
Hans ble f�dt 25.07.1828 i Enger Ringsaker Hedemark. 
Han ble d�pt: 03.08.1828 i D�p.
Han inngikk ekteskap med Agnete Andersdatter Stolpestad f. ??.??.1843
De giftet seg den 18.04.1879. 

Han fikk 5 barn:
� 18. Peder Enger.
� 19. Anders Enger.
� 20. Ole Enger.
� 21. H�vald Enger.
� 22. Arne Hansen Holum f. 16.02.1882 d. 02.10.1972.

 12.	Dorte Tande Hovelsdatter .
Dorte ble f�dt 14.06.1831 i Enger Ringsaker Hedemark. 
Hun inngikk ekteskap med Johan Tande f. 11.08.1833 d. 02.10.1872
De giftet seg den 19.09.1861. Hun d�de 08.06.1922 i Oslo. 

Hun fikk 4 barn:
� 23. R�nnaug Beate Tande f. 1862 d.1906.
� 24. Hulda Amalie Tande f. 1864 d. 1938.
� 25. Johan Didrik Johansen Tande f. 02.06.1869 d. 16.01.1938.
� 26. Betzy Tande f. 20.04.1871 d. .1951.

Etterlysning p� Vang og Furnes p� Hedemarken.

Trenger hjelp for en venn som ikke har tilgang til nettet.
Kjenner noen til disse personene

1.	 Christen Olsen .
Han inngikk ekteskap med Elie Erichsdatter  . 

Christen fikk 1 barn:
2. Johani Christensdatter f. 1758.

2.	 Johani Christensdatter .
Johani ble f�dt 1758 i Pinnerudeie, Furnes, Hedmark. 
Hun ble d�pt: 09.04.1758 .
Hun inngikk ekteskap med Johan Olsen f. 1740 d. 18.05.1797 
De giftet seg den 25.07.1791 i Vang . 
Folovere:
Ole Wartomten, bosted Svenskerud?
Johannes Aaltomten, bosted Slatdoenen?

Johani fikk 2 barn:
3. Ole Johansen f. 02.07.1791 d. 24.12.1877.
4. Sedsel Olsen f. 1797.

3.	 Ole Johansen .
Ole ble f�dt 02.07.1791 i Tomten(r)eie Vang, Hedmark. d. 24.12.1877  . 

�rsaken til Oles d�d var: ukjent. 
Se NOR 1-88 side 374 nr. 48 Begravet 30/12-1877 Dvs. f�dt ca 1791-1792
P� Nordby og legdslem.
 
I ei milit�r rulle fra 1813 het det at Ole var husmannss�nn og var liten 
og "skal gaae og betle, ophold vides ikke".
Viet 7/11 1817 med Berte Olsdatter. Ole tjente p� Orms�tra og 
Berte p� Blystad. I 1838 ble Ole, da p� Stor-Oppsaleie, forh�rt ang�ende et 
tyveri. Han var da 49 ar gammel, f�dt p� Alu-eie i Furnes av foreldre Johan 
og Johanne Kristensdatter. Faren d�de da Ole var 2 �r gammel? 
Konfirmert i Vang. Vet ikke hvor han er d�pt eller farfars navn. Kom ut for
� tjene f�r han ble konfirmert, men har ikke hatt fast tjeneste mer 
enn 2 �r. Ellers har han hatt opphold hos sin mor p� Lille Oppsaleie og 
ern�rt seg ved arbeide. Ble for ca. 20 ar siden gift med Berte 
Olsdatter Blystad, med hvilken han har 6 barn hvorav 3 lever. 
Den eldste er 15 �r gammel og barna nyter opphold av fattigvesenet. Hans 
hustru d�de for 6 �r siden og har siden siste h�st hatt tilhold 
hos Anders Larsen Oppsaleie. "Formedelst Mangel" stjal han en sekk h�y som 
han brakte til Ole Sandvoll og ville ha mat for den.

Ole Johansen Guttebergeie ble 27/11 1821 innvilget 1 Speciedaler.
Han ble da betegnet som fattig innerst med 3 barn hvorav de 2 som var 
tvillinger var syke. 28/7 1838 ble Nils Nystuen innvilget 6 skill. 
dagen for Oles barn. Ole var i 1875 legdslem p� S�li og d�de i Nordby 24/12 
1877 som legdslem.

Hadde han ogs� to s�nner som utvandret til USA?

FT 1801 Tomten gaard.

Johani Christensdatter Inderst 40, Enke efter f�rste �gteskab 
Gaaer i dagleje K
Ole Johansen Hendes b�rn 8 Ugift M 
Sedsel Johansd Hendes b�rn 4  K

FT 1865
Film 68 Opsal Skoledistrikt Vang
Kartomtl�kka u/R�nningen matr. 286b Liste II Lit A
Ole Johansen 43 eller (73 ser ut til � stemme bedre) 
f�dt i Vang.
Maria Ingebretsdatter 37 
Caroline Olsdatter 5
Olaus Olsen 1   

Han ble d�pt: 1791 i Vang . 
Se HF 1290 Side 400
Faddere:
Anders Granrud og hustru.
Lars Wartomten og hustru.

Han inngikk ekteskap med Berthe Olsdatter f. 08.06.1788 d. 15.08.1832 
De giftet seg den 07.11.1817 i Vang . 
Han var 26 �r da han giftet seg for f�rste gang med Berthe.

Han inngikk ekteskap med Siri J�rgensdatter f. 04.01.1800 d. 23.05.1851 
De giftet seg den 17.06.1842 i Vang . 

Ole Johansen ble gift 2. gang 17/6 1842 med Siri J�rqensdatter p� Gile-eie, 
40 �r gammel. Hun var oppgitt � v�re f�dt p� Gile-eie som datter 
av J�rgen Nilsen. Men hun var f�dt p� Bersvennsrudeie 4/1 1800 som datter 
av J�rgen (eller J�rn) Nilsen og Inge Ingvaldsdatter. Det er 
helst "v�r" Ole Johansen det dreier seg om. 2 av barna med Berte ble ogs� 
konfirmert Gile-eie 1842-45. I forbindelse med inng�else av 
ekteskapet 1842 fikk Ole Johansen Gilemoeie denne attesten av 
Peder Hafsal 20/4 1842: "Jeg kan Ganske trygt forsikre at Ole Johansen 
GilMo Eier nesten ikke er Eier af Mere en han Gaar og staar i''.

Folketelling 1801 Wang 
Mangerud
F�renamn Etternamn Husstandsstilling Alder Sivilstand Yrke Merknad Kj�nn
Olive Nielsd Ti�nestefolk 56  K
J�rgen Nielssen Mand 30 B�gge i 1ste �gteskap Huusmand med jord M
Inge Ingvolsdatter Hans kone 37B�gge i 1ste �gteskap K
Johans J�rgens Deres b�rn 4 Ugivt  M
Kari J�rgensdatter Deres b�rn 1  K Kan de vare skrevet feil � skal v�re 
Siri?

Han inngikk ekteskap med Maria Ingebretsdatter f. 23.01.1825 
De giftet seg den 27.10.1861 i Vang Nedre Slemsrud-Eie . 
Foreldra til Maria var Embret Amundsen og Marte Olsdatter Spikkerudeie. 
Maria vokste opp i sm� k�r p� Lille Oppsaleie. I 1840 ble hun satt 
bort i legd p� Nyhus. Hun hadde flere barn utenfor ekteskap.

Da han giftet seg for 3 gang, var 70 �r, og Maria var 36 �r.

Forlovere: Mikkel Syversen Gr�ften og Nils Nygaard
Ole's far er oppgitt � v�re Johan Christensen, kan det v�re en navne 
forveksling fra presten, Ole var knapt 7 �r da faren d�de. Kan de ha 
brukt mors etternavn som var Christensdatter? 
Kanskje han ville redusere aldersforskjellen litt.

Han d�de 24.12.1877 i Norby, Vang, Hedmark, 86 �r gammel. 

Ole fikk 9 barn:
5. Inge Olsen f. 31.10.1818 d. 02.06.1820.
6. Kari Olsdatter f. 04.07.1821.
7. Inge Olsdatter f. 05.07.1821 d. 23.08.1824.
8. Pernille Olsdatter f. 04.09.1825.
9. Olea Olsdatter f. 13.10.1828 d. 06.07.1911.
10. Mikkel Olsen Rustad f. 15.08.1831 d. 27.10.1918.
11. Caroline Olsdatter f. 26.08.1861 d. 06.05.1877.
12. Johanne Olsdatter f. 1862.
13. Olaus Olsen f. 30.09.1865 d. 03.01.1927.

H�per p� et snarlig og positivt svar.

Etterlysning p� Hurdal, Eidsvoll og Romerike.


Otto Nordheims avskrifter av d�dsfallslister
(D�de i Eidsvoll 1815-1865) viser:
D�d 17/11-1848: fattiglem Halvor Olsen 60 �r. Kone Mari J�rgensdatter.
Halvor Olsen var f�dt ca. 1788.

I 1801 telling finnes en Halvor Olsen 12 �r gammel p� �s Vestre, der f�lgende familie bodde:
Ole Halvorsen, husbonde, 46 �r, klokker og g�rdbeboer,
kone Berte P�lsdatter, 43 �r, begge gift f�rste gang.
Barn: Halvor 12 �r, P�l 10 �r, Andreas 7 �r, Annne Katrine 5 �r og Johannes 1 �r.
I tillegg Barbara Persdatter, 83 �r, enke etter f�rste ekteskap og har f�der�d
samt tjenestejenta Anne Larsdatter 19 �r.
Se for�vrig Eidsvoll bygds historie bd. II, 2 del, Klokkerenga s 285.

Det er fortsatt uklart om denne Halvor er den samme.

Folketelling i 1865 viser denne familien p� K�ya under B�rli (matrikkell�penr. 239 a i tellekrets 7 a:
Hendrik Olsen Pain (Payn), husmand med jord, gift, 71 �r, Hurdals pr�stegjeld.
Mari J�rgensdatter, hans kone, 67 �r (1798) Hurdal pr�stegjeld.
Martin Halvorsen, deres s�n, 19 �r (1847) Eidsvold.
Klokkerboka viser at Martin ble komfirmert som nr. 15 19/10-1862 f�dt 20/02-1847 p� B�rlieie.
Foreldre Halvor Olsen og Mari J�rgensdatter.
Kommunikantboken viser at Olea Halvorsdatter B�rlieie ble konfirmert 01/10-1855.
Mari J�rgensdatter d�de 1875 og er f�rt 2 ganger i klokkerboka: No. 7 d�d 17/01-1875 begravet 22/01-1875 konen
Mari J�rgensdatter 75 �r, Baarlid-eie. No. 9 d�d 17/01-1875 begravet 22/01-1875 inderstkone Mari J�rgensdatter 78 �r, Baarlid.
I d�dsmeldingsprotokollen (1863-1910) s. 166 st�r f�lgende: 17/01-1875 inderstkone Mari J�rgensdatter 78 �r, Baarlideie.
�gtefelle Hendrik Payn S�n Jens Hermansen Datter Marie Hermansdatter S�n Martin Halvorsen Olaus Halvorsen, alle myndige.

Hendrik Pain (Payn) var d�pt i Hurdal 10. S�ndag etter treenighet �r 1800 som s�nn av glassbl�ser Ole Pain f�dt 1758
og Anne Margrete Ledel f�dt 1754, Hurdals glassverk.
Da han d�de 06/06-1875 er alder 83 �r, i d�dsmeldingen er ingen arvinger oppgitt?
I juni 1755 kom kronglassarbeiderne William Fagnell, Joseph Pyne, Thomas Sims, James Swingerog Joseph Thompson
fra England til Hurdal for � bygge opp glasshytten der.
Hurdal kirkebok: 1785 d�p, Ole. Foreldre Ole Pain og Margrethe Sigfredsdatter. 1789 " Anna Cornelia,
foreldre Ole Pain og Anne Catrine Andersdatter. 1791 d�p Anne Catrine 1794 " Anne Catrine,
foreldre Ole Pain og Margrete Ledel 1797 " Anne Margrethe, konf. 1816,
faren her kalla Ole Josepson Pain.
1800 d�p Hendrich 1801 d�d
Maria Pain 76 �r
1792 gifter Johannes Pain seg med Berte Olsdatter Josser�d
1803 d�d Johannes Pain 40 �r gammel.
Det finnes ingen Mari J�rgensdattter som passer med alderen verken i Eidsvoll eller Hurdal i 1801,
selv om hun iflg. 1865 telling skal v�re f�dt i Hurdal.
Hun m� ha v�rt gift 3 ganger; f�rst med en Herman som hun hadde 2 barn med,
s� med en Halvor Olsen som hun hadde 3 barn med og deretter Hendrik Pain p� K�ya under B�rli.?
Bortsett fra Hendrik, er det ingen av disse opphav jeg har funnet ut av.


Etterlysning p� Ullensaker/Eidsvoll

Carl Paulsen, f�dt 29/08-1874 ( Fele - P�lsen) bodde ved nedkj�rselen 
til Herberg, p� sm�bruket Nord-Hagen. (p� gamle Tr.heimsvn mellom Kl�fta 
og Jessheim)
D�de 28/12-1957 p� sykehjemmet p� Jessheim. Begravet i Ullensaker Kirke. 
etter de opplysningene jeg sitter inne med, f�dt p� Eidsvoll.
Kjenner noen til denne personen er jeg takknemmelig for tips.

Paulsen .
Han fikk 3 barn:
� 2. Hans Paulsen.
� 3. Lauritz Paulsen d. f�r 1957.
� 4. Andreas Paulsen d. f�r 1957.

 2.	Hans Paulsen .
Han inngikk ekteskap med Thomine Larsen Helset
Maskinist var yrket.
Han fikk 1 barn:
� 5. Carl Paulsen f. 2o.08.1874 d. 28.12.1957.

 3.	Lauritz Paulsen .
Han d�de f�r 1957. 
Han fikk 2 barn:
� 6. Laura Karlsen.
� 7. Ragna Solversen.

 4.	Andreas Paulsen .
Han d�de f�r 1957. 
Han fikk 1 barn:
� 8. Amalie J.K Rorgo.

 5.	Carl Paulsen .

Carl ble f�dt 2o.08.1874 i Hei(l)stad, Eidsvoll. 
Carl ble begravet p� Ullensaker kirke.
 
Skifte:
110/57 U. Off. skifte 8/58
Ugift fhv. mekaniker. Avd�de har ikke opprettet testamente og
etterlater seg ingen livsarvinger. Begge hans foreldre er d�de og 
han var enebarn. Alle besteforeldre er ogs� d�de.
Arvinger i boet p� farsiden: 1 datter etter avd�d farbror og 
2 d�tre etter avd�d halvbror av arvelaterens far.
P� morsiden er det 5 barn etter an avd�d moster og en datter 
etter en annen avd�d moster.
 
Ogs� kalt Fele-P�lsen
bodde ved nedkj�rsel til Herberg p� sm�bruket Nord-Hagen.
Bodde her sammen med sin mor. Ugift
Mulig f�dt p� Eidsvoll.

Carl og at han hadde en bror som drev g�ren p�
Dal og at han drev med hester. Carl var en elegant mann, han arbeidet ogs� trolig i Oslo.

Filer/verkt�ymaker? var yrket p� Str�mmens verksted Str�mmens Verksted
Ansatt 4/4-1910
Sluttet 20.8.1925

F�dt 20.8.1878?

Han ble d�pt: 29.11.1874 i Eidsvoll.
 
Nr 172

Carl ble konfirmert 19.10.1889 i Eidsvoll
 
Klok I 5 1884-94. nr 23
bosted Heiret Nygaard
Foreldre Maskinist Hans Paulsen og Thorine Larsdatter
Han d�de 28.12.1957 i Ullensaker. 

 6.	Laura Karlsen .
Laura bodde med adresse Wittenbergsvei. 22 Fjellhammer.

 7.	Ragna Solversen .
Ragna bodde i S. Dakota Usa med adresse 314, 2nd, Avenue East Mobridge.

 8.	Amalie J.K Rorgo .
Amalie J.K bodde med adresse Mobridge, RR1, S.Dakota, USA.


Etterlysning p� Eidsvoll


N� trenger jeg mer hjelp p� Eidsvoll.
Anna Johannesen (Hansen) senere gift T�rnkvist ,vokste opp hos sin onkel og tante, Hanna Hansdatter f.1857

gift Nyg�rd og Anton Johannesen Nyg�rd f. 1857 p� Eidsvoll.
Vitnem�l fra B�hnsdalen Bruksskole 1902 bruker da etternavnet Hansen, begynte p� skolen 1895.

Ekte mor var Hannas s�ster, far var Aleksander Hansen (f. 1867 Sarpsborg) Kristiania som var gift men levde en tid sammen med
Hannas s�ster. Indiane Hansdatter Finstad fra Eidsvoll f. 1861 (fint navn hva, ettermotorsykkelen?)
Hun fikk to barn Anna Hansen Johannesen f.1888 og en ukjent s�nn med Alexander Hansen.
D�p anmeldt av Hanna Hansdatter Finstad, dvs. av s�steren ikke moren. F�dested Finstad.
Faddere: Kone Emma Pedersdatter Sk�yen?, Kone Hanna Hansdatter Finstad, Husmand Hans Larsen Sk�yen?,
Fabrikkarbeider Andreas Olsen og g�rdbruker Hans Olsen Finstad.
Brukte ogs� etternavnet Hansen n�r hun ble konfirmert. Oppgir bostet H�ium af B�n n�r hun blir konfirmert.
Kom til Oslo som tjenestepike ca. 1905.
Hun bruker etternavet Johannesen p� forskjellige attester, bla. 30/3-1904 Eidsvoll og 1907 til 27/4-1909 Kristiania.
Folketelling 1900 Eidsvoll krets 7 gard 138 bruk 77 H�ium.
Anton Johannesen kj�rekarl frikirkelig. F 1857
Hanna Hansdatter husmor arbeiderkone. F 1857
Anna Johannesdatter datter F. 1888 (ble hun adoptert?)
Lena Bredesen F 1878 Sand i Odalen losjerende unders�ttes av fattigvesenet
Marie Hansen, enke F. 1872
Hans Hansen, s�nn F.1895 ugift
Hvem var Annas mor og far, hvor bodde de p� Eidsvoll,
Hvem var Hanna og Anton Nyg�rd og hvor kom de fra?
Har noen tips � gi er jeg takknemmelig.


Hvem var far/stefar Halvor Olsen fra Baardlieie/Bordlie og mor Mari J�rgensdatter.

Olaus, min tippoldefar, ble f�dt i Eidsvoll 25/11-1843 d�pt 1/1-1844 konfirmert. 16/9-1859
Far eller stefar het Halvor Olsen f. 18??. Baardlieie/Bordlie i Eidsvoll
Mor eller stemor het Mari J�rgensdatter f.???? Eidsvoll
Her har jeg selvf�lgelig problemer pga. manglende kirkeb�ker, men jeg hadde lykken med meg p� Riksarkivet og fant en attest.

Olaus giftet seg med Karen Oline Olsdatter Vennevold f�dt 27/12-1836 Vennevoldseie, Nes.
Gift 13/1-1868 Nes p� Romerike. Tillyst 29/10-1867 Bodde p� Holtereie da han giftet seg 1868,
men det er mange Holtereier p� Romerike som skaper problemer for meg � finne ut av.
Forlover Jakob Olsen kommer fra Holterdalen og Ole Christian Stiansen bosted ?
Olaus hadde attest (for � gifte seg) fra prost Vogt i Eidsvoll, noe vi faktisk har kopi av.

Han betalte skatt da han bodde i �stlie, Risebro 1979 -1881.
Olaus var m�ller i Risebro m�lle p� kommunegrense Ullensaker/Eidsvoll
D�d 1/8 1905 Begravet 11/8, Ullensaker. Bosted: Sten u/ Plogstad (Flogstad)
Olaus var alts� m�ller bla. p� Risebro, og i er nevnt i Bygdeboken for Nes som den siste m�ller i Funnefoss

S�nn Hans Olaf Olaussen / Halvorsen f 30/4 1868, Nes
D�pt 1/6-1868 Nes, d 3/5 1951.
Konfirmert 7/10-1883, Hovind kirke Ullensaker.
Men hvor giftet han seg med Karen Pedersdatter Holt, f 7/11 1859, d 29/7 1917.
F�dt p� Gr�nnlien, Holtereie, Ullensaker.

I folketellingen for 1891 krets Bruget /Opaker, Nes fant jeg familien for f�rste gang p� en folketelling.
Krets 7, husliste 21, Olaus Halvorsen, kornm�llemester og
kona Karen Oline. S�nnen
Hans Olaf bes�kende s�n (i julen?) og ugift.
M�llerdreng i andres tjenste sedvanlig bosted Gjerdrum.
Dina Karoline Logerende og h�rende til familien.
Tore Larsen Norby f 1810 Nes Logerende og fors�rges av Nes fattigvesen. Enkemann 81 �r.

H�per noen har kjenskap til disse personene og tar kontakt.


Hvordan er sleksforholdet Bjelland og Ljungren??
Jeg trenger tips.

Johan Johanneson Ljungren innvandret fra Dalsland i Sverige 1893,
giftet seg s� med Helvine Amalie Kolvsen S�rensen fra Aremark i �stfold og fikk sitt f�rste barn; min morfar,
d�pt i Berg v Halden 1895. De flyttet s� til Kolbu p� Toten hvor han kalte g�rden Dalsland etter sitt f�dested.
Vi har to varianter av tilknytning til Bjelland som vi enn� ikke har funnet ut av.
Den ene er p� oldefarsiden, Johan mot Sverige og p� Helvine siden b�de mot �stfold og Sverige (Bredbergslekten).

Det skal ha v�rt flere Bjelland-bes�k p� Toten, og historien sier at det kan ha v�rt stifteren av Bjelland fabrikker i Stavanger.
Disse bes�kene husket flere av barna til Johan og Helvine, for da vanket det gaver og penger.
S� de var etter sigende stolte av dette familieforholdet.

Dette mysteriet har vi fundert p� i lengere tid og det skulle v�rt hyggelig med en avklaring.

H�per du kan ta en titt p� navnene for � se om noe er kjent.


Leter etter familie i Gaular
Jeg trenger tips.

Lyder bonde Nils D�skeland fra Indre Holmedal (idag Gaular) kjent.
Den eneste datter jeg kjenner het Oline Nilsen f 1815 gift 10/1.1858 i Nykirken Bergen.
Gift med pianofortemager / instrumentmager Hans Henrik St�hrmann / Stoermann.

Kan noen sette meg p� sporet av hvor dette er. Og hvem det er.


Norges sterkeste mann.

Har noen forsket p�:
Karl Norbeck f1867  d1939
Sirkusdirekt�r fra Ullensaker.
Leter etter hans farsside, br�dre og besteforeldre.

 Table of Contents:
Relatives wanted!!! Norge
Relatives wanted!!! Sverige
Relatives wanted!!! Danmark
Relatives wanted!!! Germany
Relatives wanted!!! England
Relatives wanted!!! USA
Relatives wanted!!! Canada
Relatives wanted!!! Australia
Relatives wanted!!! New Zealand
Relatives wanted!!! Scotland

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.
Hans Pedersen Holt
Bernt Kristoffersen
Anker Ljungren

Help for others, searching in Norway.

Literature and books about genealogy and Scandinavians in:
Australia and New Zealand, Canada,Denmark, England, Norway
and The Royal Air Force

New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.

To the guestbook....
Guestbook for Stoermann-N�ss Holum's Familypages.
Here you can go to the old entry's:
1996 to 1998 almost 300.
1999 to 2000 , 200120022003
, 2004, 2005 og 2006
Write in my guest-book. Now!
Take your time, maybe others will response to your posting. 1000 postings of people looking for help.

And the new on for 2006 here..

 

Stoermann-N�ss Holum Genealogy       | Home | SNH genealogy page | Klikk her for � fortsette til KROA....

| My links out in the world...|

You can mail me: 

Copyright (C) SNH Updated  17 april 2006.