Click here to continue....

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.

Hans Pedersen Holt - Bernt Kristoffersen - Anker LjungrenHar noen forsket p�:
Karl Norbeck f1867 d1939 
Sirkusdirekt�r fra Ullensaker.
Leter etter hans farsside, br�dre og besteforeldre.

1. Lars Olsen/Larsen Nordb�k .
Lars ble f�dt i Ager?. D�d: 13.09.1840

Lars fikk 2 barn:
2. Marthe Larsdatter f. 1817.
3. Christoffer Larsen Norb�k f.1830.


2. Marthe Larsdatter .
NB. Slektskapet med Norb�k er ikke ferdig utredet enda. Tr�gstad f�dt Ager?

Marthe ble f�dt ??.??.1817 i D�hlen. 
Hun inngikk ekteskap med Christoper / Kristofer Hansen f. 20.02.1816 
De giftet seg den 28.12.1841 i Ullensaker .  . 
Forlover Knud Tr�gstad Ihle
Nr. 31 Ull Mini 14 b kort 2/6 side 349

Marthe fikk 5 barn:
4. Anna Dorthea Kristofersdatter f. 04.12.1842.
5. Ole Gunnerius Kristofersen f. 17.03.1851.
6. Bernt Cornelius Kristofersen f. 31.03.1854.
7. Bolla Kristofersdatter f. 14.03.1857.
8. Kristofer Kristofersen f. ??.??.1860.

3. Christoffer Larsen Norb�k .
Christoffer ble f�dt 03.10.1830 i Ullensaker.  D�d: 19.03.1910 Birkely, Jessheim
Barn
Christoffersen, Karl Anton f. ??.??.1855 d.
Christoffersdatter, Emilie f. ??.??.1856 d.
Christoffersen, Lauritz f. 04.11.1859 d.
Christoffersdatter, Josefine f. ??.??.1861 d.
Christoffersdatter, Lina f. 15.03.1865 d.10.03.1947
Christoffersen Nordbeck, Karl f. 20.06.1867 d.14.04.1939
Christoffersen, Fridtjof f. ??.??.1870 d.

Bosted Nordbekk

Referanse Sted: Ullensaker Bygdebok bind III, g�rd: Nordbekk, side: 243
Omkring 1850 kj�pte Christoffer, selveierbruket Nordbekk av Hans Halvorsen.Salmaker Torer Olsen hadde ogs� en part i eiendommen.Christoffer solgte etter noen �r til Johan Edvard Larsen g. m. Anne Marie Jensdtr. Ft 1865 Matr. nr. 236a Gjerstad ( Nygaard) Kj�rer p� fortjeneste.Ft. 1865 Matr. nr. 16 h Norby??, Eset??, Norbek. Selveier.Drev ogs� skyssskafferi.

Folketelling
Tellings�r: 1865 Kommune: Ullensaker Kommunenummer: 
0235 Navn p� bosted: Nordby??, Eset??, Norbek Antall personer registrert p� bostedet: 7. Navn Familiestilling Sivilstand Yrke F�dsels�r F�dested 
Kristofer Larsen Hovedperson Gift Selveier 1830 Ullensager 
Marte Andresdatter Kone til nr. 1 Gift 1829 Ullensager 
Anton Kristofersen S�n av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1856 Ullensager 
Emilia Kristofersdatter Datter av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1857 Ullensager 
Laurits Kristofersen S�n av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1859 Ullensager 
Josefine Kristofersdatter Datter av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1861 Ullensager 
Lina Kristofersdatter Datter av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1865
 
Ullensager Tellings�r: 1875 Kommune: Ullensaker Kommunenummer: 0235 Navn p� bosted: Gjestad (Nygaard) Antall personer registrert p� bostedet: 8. Navn Familiestilling Sivilstand Yrke F�dsels�r F�dested 
Christoffer Larsen Norb�k Husfader G. Kj�rer paa fortjeneste 1830 Ullensaker 
Marthe Andreasdatter Kone G 1829 Ull. 
Emilie Christoffersdatter Tilreisende og datter U Ern�rer sig i Christiania som sypige 1856 Ull. 
Lauritz Christoffersen S�n U Hj�lper faderen 1859 Ull. 
Josefine Christoffersdatter Datter 1861 Ull. 
Lina Christoffersdatter Datter 1865 Ull. 
Carl Christoffersen S�n 1867 Ull. 
Fridtjof Christoffersen S�n 1870 Ull.

Ekteskap 1855 med
Ektefelle Andreasdatter, Marthe f. 28.12.1829 d. 16.08.1912


4. Anna Dorthea Kristofersdatter .
Anna Dorthea ble f�dt 04.12.1842 i Fjeldhamar/ Smellopp?. 
Hun inngikk ekteskap med Martin Olsen f. ??.??.1845  .  . 
Ullensaker krets 01 liste 033 nr 63 Side 287.

Folketelling �r: 1865.
Martin Olsen f. 1847
Dorthea Kristofersdatter f. 1843 
Ole Kr. Martinsen f. 1868
Johan Martinsen f. 1871
Alise Marie Martinsdatter f. 1874	

Hun ble d�pt: 15.01.1843 . 
Anna Dorthea ble konfirmert 04.10.1857 i Ullensaker 

Anna Dorthea fikk 4 barn:
15. Ole Kr. Martinsen f. 1868.
16. Johan Martinsen f. 1871.
17. Alise Marie Martinsdatter f. 1874.
18. Anna Martinsdatter f. 20.12.1884 d. 29.09.1966.

5. Ole Gunnerius Kristofersen .
Ole Gunnerius ble f�dt 17.03.1851 i Ullensaker, Akershus. 
Han ble d�pt: 08.06.1851 i Hovin, Ullensaker . 
Faddere:
Mari Olsdatter Fjeldhammer. Karin Hansdatter Langeland. Lars Larsen Dragvold.
Christopher Larsen Norb�k.Christian Olsen Fjeld hammer.

Kilde Arkiv og bok: RA. Ull., Film og begivenhet: 
Mini 15 A kort 1/7, side og innf. nr.: side 8 nr. 94. 

6. Bernt Cornelius Kristofersen .
Bernt Cornelius ble f�dt 31.03.1854 i Fjellhammar, Ullensaker, Akershus.
Han inngikk muligens ekteskap med 
Johanne Martiniussen Sparby f. 23.03.1867 d. 24.02.1942  . 
Folketelling �r: 1865. Matr. nr. 241 a D�lin �stre
Hans Olsen
Inge Gundersdatter
Kristofer Hansen
Halvor Hansen
Anton Hansen
Julius Hansen
Karl Hansen
Maren Kristine Hansdatter
Martea Hansdatter 
Laurits Halvorsen
Tea Julia Hansdatter
Ole Hansen
Bernt Kristofersen
Gaardbruger, selveier
Kone
S�n
S�n
S�n
S�n
S�n
Datter
Datter
Tj. karl
Tj.pige
Smed, lever med familien
L�gdslem 
G 72
G 48
U 24
U 21
U 17 
U 10 
U 8
U 25
U 13
U 19
U 17
E 71
U 12
M Ullensagers Pr�stegj.
K  Ullensagers Pr�stegj.
M Ullensagers Pr�stegj.
M Ullensagers Pr�stegj.
M Ullensagers Pr�stegj.
M Ullensagers Pr�stegj.
M Ullensagers Pr�stegj.
K Ullensagers Pr�stegj.
K Ullensagers Pr�stegj.
M Ullensagers Pr�stegj.
K  Ullensagers Pr�stegj.
M Hurdals Pr�stegj.
M Ullensager Pr�stegj.
                   
         
Han ble d�pt: 13.04.1854 i Ullensaker . Ogs� kalt Bernt Fjeldhamer.
Faddere:Karen Thoresdatter Langeland, Anne Nilsdatter D�hlen, Jens Olsen.
Christian Larsen Langeland, Ole Christophersen D�hlen.

Kilde Arkiv og bok: RA. Ull., Film og begivenhet: 
Mini 1. kort 2/7, side og innf. nr.: side 53. nr 72. 
Bernt Cornelius ble konfirmert 05.09.1869 i Hovind 
Neppe godt. F�dested Fjeldhamar.
Se 02 u\Ullensaker Mini I 15 A Nr 61

Han utvandret i .1884. 
N�r Hilda Olivia blir f�dt har han tittel ungkar og grubearbeider f. 1856, 
dvs. han m� ha oppholdt seg i Norge juni 1891. 
Iflg utvandringspapirer er han f�dt ca. 1854-1855, 
men han var jo ikke tilstede ved f�dslen s� kanskje presten har rotet?
Som utvandret fra Ullensaker finner jeg kun en:
Bernt Kristoffersen, l�penr.7100091, kontakt dato 27/3-1884, 
Arbeider 30 �r, agent Elster, bestemmelsessted New York, b�t Rollo, 
avreise dato 28/3-1884, PPD, T. Fasting. 
Han m� s� ha kommet tilbake etter 3 - 4 �r:
Bernt Kristoffersen, l�penr.7410011, kontakt dato 16/3-1888, 
Arbeider 33 �r,v�ret i Amerika i 4 �r agent Elster, bestemmelsessted Hautzdale 
Pen, b�t Rollo, avreise dato 16/3-1884,frakt bel�p i spd. 127, Americaner.
Han m� ha v�rt glad i � reise fordi han m� ha kommet tilbake i 1891. og siden ca. 1920?

Han d�de i Usa. 

Bernt Cornelius fikk 1 barn?:
19. Hilda Olivia Berntsen f. 17.02.1892 d. 24.09.1966.

7. Bolla Kristofersdatter .
Bolla ble f�dt 14.03.1857 i Ullensaker, Akershus. 
Hun ble d�pt: 31.05.1857 i Hovin, Ullensaker . 
Faddere:
Marthe Andersdatter, Norb�k. Christhoper Larsen og Lars Larsen Norb�k.
Marie Hansdatter Langeland. Johan Tohresen Langeland

Kilde Arkiv og bok: RA. Ull., Film og begivenhet: 
Mini 15 A Kort 3/7, side og innf. nr.: Side 103, Nr. 133. 

8. Kristofer Kristofersen ble f�dt 1860. 
9. Emilie Christoffersdatter ble f�dt 1856 i Ullensaker. 
10. Lauritz Christoffersen ble f�dt 1859 i Ullensaker. 
11. Josefine Christoffersdatter ble f�dt 1861 i Ullensaker. 
12. Lina Christoffersdatter ble f�dt 1865 i Ullensaker. 

13. Karl Christoffersen Nordbeck.
Det jeg har funnet er at han d�de p� Jessheim den 14.april 1939 
- antakelig hos sin adoptivdatter Ella f�dt i Brooklyn USA.27.08.1911
Han var enkemann og bodde i Majorstuvn. 25, Oslo. 
Norbeck ble kremert i Oslo. Han hadde selv ingen barn, 
men altsa en adoptivdatter Ella, som var gift med Signdal Kj�r, 
lektor ved Ullensaker kommunale h�yre Almenskole som det dengang het - 
senere Ullensaker Realskole. Kj�r eide og bodde i det hus som sto der 
som n�v�rende Jessheim postkontoridag befinner seg. 
Fra 1940 til 1945 var huset rekvirert til tysk offierskasino.
Kj�r fikk stilling i Oslo ( 1939 ? ) , men noen �r etter krigen ble 
han l�rer ved Norsk korrespondanseskole. Han hadde tatt en operasjon i 
halsen (strupekreft ?) og fikk �delagt stemmebandet, er meg fortalt. 
For�vrig har bygdesamlingen for Ullensaker (Algarheim gl barneskole ) 
oppbevart hans treningsykkel. Ullensaker idrettslag fikk en pengegave 
av Norb�k, som var grunnlaget for bygging av det n�v�rende Idrettens Hus. 
En bygning p� Aur milit�rplass ble kj�pt/ nedrevet og satt opp igjen. 
Statuen av Norbeck er finansiert av midler som kj�pmann Linde i Oslo 
hadde samlet inn. Var linde gift med s�ster til Karl?
Statuen skulle egentlig st� p� idrettslaget grunn, 
men fikk midlertidig tillatelse til � st� p� jernbanens grunn. 
Denne Linde er vel en Kl�fta-mann. P� side 576 i Ullensaker I 
( utgave 1927 ) st�r et fint portrett av ham.

Karl ble f�dt 20.06.1867 i Ullensaker.  Sirkusdirekt�r var yrket.  
Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon
Norsk sirkusdirekt�r og bryter. Var som ung i USA,
men fra 1895 oppholdt han seg i Norge, hvor han arbeidet 
energisk for bryting, boksing og vektl�fting.
1900-10 deltok han i mange profesjonelle brytekamper.
Drev 1905-29 sirkus Nordbeck.

Han utvandret  
Karl Norbek , l�penr.7400081, kontakt dato 27/5-1887,s�md 20 �r, agent Blickfeldt,
bestemmelsessted New York, b�t Rollo, avreise dato 27/5-1887, PPD, Patent.
 
Diverse notater: 
Forel�big noe usikker p� famile tilknytning, Farmor Hilda mente
han var fetter av sin far?

Bodde i Norbekstua p� Jessheim, n� revet. Frk. Nordbek bodde der lenge.
Mulig dette var den f�rste telf. sentralen p� Jessheim. 

Karl Nordbeck's liv og kampe.
Hvordan han blev Norges sterkeste mann.
Med forord av Oscar Mathisen og Karl Norbeck.
I kommisjon hos: C. Dahl's Bok & Kunsttrykkeri Kristiania 1923

Han ble d�pt: 22.09.1867 i Ullensaker . 
Ull mimi 16 kort 2/12 Nr. 154
Faddere:
Nils Olsen, Nils Andersen Tr�gstad, Laurits Olsen Olstadl�kken
Marie Olsdatter Olstadl�kken, Christian Christoffersen

Han innvandret i 1895. 
Han d�de 1939 p� jessheim, 72 �r gammel.
Direkt�r Karl Norbeck d�d 14.04.1939 (Oslo Skifterett, register til d�dsfallsprtokoll 1939 2/3 s. nr.528 II)
Direkt�r Karl Norbeck f. 20/6-1867 d�d 14/4-39 p� Jessheim, bopel Majorstuv 25.
Enkemann. Etterl. Adoptivdtr. Fru Ella Kj�r, Jessheim. Eide midler.
Innberettet fra lensm. (Jessheim) Ullensaker.
(Avd II C 20 18.02.1938-15.01.1940 � Oslo Skifterett d�dsfallsprotokoll 6/10 s.158 nr.528)

Karl giftet seg med Louise Norbeck, 
Slektsnavn: Norbeck Fornavn: Louise
F�dt: 26.11.1867 F.Sted: Horten

Barn Kj�r, Ella f. 27.08.1911 I Brooklyn America

Her er tellinger og bodsteder jeg var innom for � finne fram:
Digitalarkivet: 1900-telling 0601 H�nefos.
By Husliste Kretsnr Gatenavn V�ningshus Sidebygninger Ubebodd
51 10 4 Stabel Gade 8 Vaaningshus Hotel Drengstubygning, Stald Vognskur

Hushold No Fornavn Etternavn Kj�nn Bosatt Sedvanlig bosted Midlertidig bosted Familiestilling Sivilstand Yrke F�dsels�r F�dested Statsborgerskap

709 1 Karl Norbeck m mt Kristiania el g Athlet 1867 Ullensaker Ak n

Komunal folketelling 31 desember 1905 Huitfeldtsgt 34 i 1 etg
Karl og Louise alene. Han sier i denne folketellingen at han f�r 1904 bodde i Brogaden 2.

F�lgende tekst i rubrikken Erhverv og livsstilling.
Fors�ger at tjene mit som Cirkusdirekt�r, men sv�rt vanskelig da jeg ikke
kan komme nogen steder untagen at maa betale h�je skatter. og her i Kristiania ikke minst.
da jeg maa batale 10 % af ?kruton? udenom mine sedvanlige skater jeg har her i byen.

Engen 15 3 etg 1906 Oslo Adressekalender
Nobelsgt 17 1910 og 15 Oslo Adressekalender 

Komunal folketelling 1 desember 1932 Halvdan Svartesgt. 14 c i Oslo
Karl, Louise og Ella samt Hushjelpen Ragnhild Kolbj�rnsen f. 02.10.1911 fra �l.

Komunal folketelling 1 desember 1933 Halvdan Svartesgt. 14 c i Oslo
Karl og Louise samt Hushjelpen Martha Kordal f. 18.08.1901 fra Sol�r

Komunal folketelling 1 desember 1934 Halvdan Svartesgt. 14 c i Oslo
Bare Karl samt Hushjelpen Aasta Rikheim f. 28.05.1904 fra Borgund

Flytter:
Komunal folketelling 1 desember 1935 Majorstuveien 25 Oslo
Bare Karl enkemann og g�rdeier samt Hushjelpen Aasta Rikheim f. 28.05.1904 fra Borgund/Aalesund

Komunal folketelling 1 desember 1936 Majorstuveien 25 Oslo
Bare Karl enkemann og Direkt�r samt Hushjelpen Aasta Rikheim f. 28.05.1904 fra Borgund/Aalesund

Komunal folketelling 1 desember 1937 Majorstuveien 25 Oslo
Karl Direkt�r samt Hushjelpen Marit Bakke f. 24.06.1901 fra Tynset

-----------------------------

14. Fridtjof Christoffersen ble f�dt 1870 i Ullensaker.
15. Ole Kr. Martinsen Kr. ble f�dt 1868. 
16. Johan Martinsen ble f�dt 1871. 
17. Alise Marie Martinsdatter ble f�dt 1874. 

18. Anna Martinsdatter.
Anna ble f�dt 20.12.1884 i Haugseiet, Ullensaker. 
Hun inngikk ekteskap med Ole Larsen f. 1885. 
Hun ble d�pt: 02.02.1885 i Ullensaker. 
Ull mini I 19 kort 2/6 Nr. 2
Faddere:
Pige Anna Olsen Pige Randine ? Unk. Ole Knudsen Unk. Laurits Hansen Dragvold
Unk. Hans Halvorsen

Hun d�de 29.09.1966 i Ullensaker, 82 �r gammel. 

Anna fikk 7 barn:
20. Ole Larsen.
21. Marta Larsen.
22. Arthur Larsen.
23. Ragnhild Larsen.
24. Synn�ve Larsen.
25. Hj�rdis Dorthea Larsen f. 01.03.1909.
26. Bjarne Larsen f. 1924 d.1976.

19. Hilda Olivia Berntsen .
Hilda ble f�dt 17.02.1892 i Presterud Ullensaker. 

Folketelling 1900 Hof, Sol�r i Hedmark side 57. Sparby Gnr. 29 Bnr. 4

Emilia Helgestad Husmoder ugift. Hus og g�rdsarbeide f. 1843 Aasnes.
Hilda Helgestad pleiedatter, ugift f. 1892 Ulensager Akershus.
  
Uekte f�dt faren var utvandret til USA..
Hilda vokste opp hos tante Emilie Helgestad (Sparby) Arneberg / 
Flisa i Sol�r 
Fikk 8 barn og stelte hus og fj�s p� Haugen.

Hun ble d�pt: 13.03.1892 i Ullensaker . 
U�gte. D�p anmeldt av barnets mor. 
Faddere:
Dorthea Kristiandatter Presterud, G�rbruker Johan Johansen Presterud, 
Maria Olsdatter D�lsengen?, G�rdskar Olav Dragvold og Tjener Otto 
Sparby.carl.jpg (17839 bytes)Table of Contents:
Relatives wanted!!! Norge
Relatives wanted!!! Sverige
Relatives wanted!!! Danmark
Relatives wanted!!! Germany
Relatives wanted!!! England
Relatives wanted!!! USA
Relatives wanted!!! Canada
Relatives wanted!!! Australia
Relatives wanted!!! New Zealand
Relatives wanted!!! Scotland

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.
Hans Pedersen Holt
Bernt Kristoffersen
Anker Ljungren

Help for others, searching in Norway.

Literature and books about genealogy and Scandinavians in:
Australia and New Zealand, Canada,Denmark, England, Norway
and The Royal Air Force

New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.

To the guestbook....
Guestbook for Stoermann-N�ss Holum's Familypages.
Here you can go to the old entry's:
1996 to 1998 almost 300.
1999 to 2000 , 200120022003
, 2004, 2005 og 2006
Write in my guest-book. Now!
Take your time, maybe others will response to your posting. 1000 postings of people looking for help.

And the new on for 2006 here..

 

Stoermann-N�ss Holum Genealogy       | Home | SNH genealogy page | Klikk her for � fortsette til KROA....

| My links out in the world...|

You can mail me: 

Copyright (C) SNH Updated  17 april 2006.