Click here to continue....

Brick wall
Searches that have lasted for 50 years.

Hans Pedersen Holt - Bernt Kristoffersen - Anker Ljungren


Does anybody know these persons?

Holten page | Canada |Marriage in Saskatchewan |

Beret Holten og Anker?  Tingvold ????
Beret and??? in Tingvold or Canada?  

Er p� tur mot USA i h�stferien 2003 og leter etter disse og hvor de kom fra i Norge.

Er jeg p� riktig spor n�?? Jeg tror vi skal til Tingvoll i M�re og Romsdal?
Det er ting som tyder p� det, i dag 7 januar 2004 kom vielsesattesten fra Canada

Du kan se den her...

 

Takket v�re god hjelp fra Brukerforumet p� Digitalarkivet
og Torgeir Kvalvaag har jeg f� et linje som dere ser g�r langt bakover.

1.         Erik Anderson Koksvig
Erik ble f�dt  i M�re Romsdal.
Han inngikk ekteskap med Anne Larsdotter i 1645.
De fikk 1 barn:
I.          (2) Ivar Sivertson.

2.         Ivar Sivertson
          Han inngikk ekteskap med Mildrid Eriksdatter Koksvik
         
f�dt  i Tingvoll, M�re Romsdal.
          De
fikk 1 barn:
            I.          (3) Erik Ivarson Haltvik f. ??.??.1693.

3.         Erik Ivarson Haltvik
          Erik ble f�dt ??.??.1693 i Tingvoll, M�re Romsdal.
          Han inngikk ekteskap med Gur� Knutsdatter Haltvik f. ??.??.1702..
            De fikk 1 barn:
            I.          (4) Knut Erikson Haltvik f. ??.??.1725.

4.         Knut Erikson Haltvik
Knut ble f�dt ??.??.1725 i Tingvoll, M�re Romsdal.
Han inngikk ekteskap med Ingeborg Andersdatter Flems�terhaug f. ??.??.1722.
De fikk 1 barn:
I.          (5) Erik Knutson Gj�rsvik f. ??.??.1758.


5.         Erik Knutson Gj�rsvik
Erik ble f�dt ??.??.1758 i Tingvoll, M�re Romsdal. 
Han inngikk ekteskap med Ingeborg Larsd Flems�ter f. ??.??.1755
De fikk 1 barn:
I.          (6) Knud Erikson f. ??.??.1786.

 

Slektsbok

Laget av Vidar Holum med Familiearkiv.

* * * * *

1.         Beret Olsdatter  
Beret ble f�dt ??.??.1785 i Tingvoll, M�re Romsdal.
Beret fikk 1 barn:  
I.          (2) Ola Andersson Hanem d. ??.??.1893.  

I Hans Hyldbakks Gards- og �ttesoge for Tingvoll bd. iii side 150/151

HOLTAN Gardsnr. 73 bruksnr. 1 � 9, av samla skyldsmark 2,21. Namet blir uttalt: Ho'ltainn og vart i 1667 skrive for Holte, 1773 Haalten. Uttalen av fleirtalsforma av holt, som vil seie det same som ei lita skogtopp, men som her truleg har tydinga av ein h�gbakke.

HOLTAPLASSEN
Knut Erikson Gj�rsvik fekk byksel av Anders Bortistua p� Meisingset i 1830 p� eit stykke jord til plassrom. Han skulle svara 6 dagar i sl�ttonna og 1 dag i kvar onn, samt ha arbeidsplikt mot vanleg betaling. " Den lille stue som f�r er istandsat bruger han for sin levetid mod at holde den i forsvarlig stand. De �vrige huse bekoster han seg selv. L�v av rodskud og sidegrene skal aarlig bli avvist", st�r det i festebrevet. At den stua som her er omtala, hadde st�tt p� tuftene sia her var folk p� garden, er vel mindre truleg, heller ikkje om tuftene var dei same.Knut Erikson var f�dt p� garden Gj�rsvik i 1787 og gift i 1817 med Ane Nilsdatter Nafstad.
F�r dei kom hit, dreiv dei eit par �r som lottefolk i Koksvika. Knut og Ane hadde desse borna:

1.        Ingeborg f. 1818 g.m. Ola Knutson Bekken, f. Kristenvik.
2.        Erik f. 1819
3.        Henrikka. f. 1824
4.        Beret f. 1825 gift 1846 med Ola Andersson Hanem, f 1818
5.                   Jakob f. 1831, d�d ugift
6.                   Nils, f. 18� han var skreddar og fangstmann.

Knut Erikson var med i krigen. Han d�de i 1866. P� Vinstermes i Aure fann rektor Olaf Yderstad "Christan V Norske lov" som hadde h�yrt Knut Erikson til,   og der han den 22. febr. 1818 hadde skrive inn sin vita. Boka hadde f�rst h�yrt futen Henrik H�nne til.

Ola Andersen Hannem fekk bygsel p� plassen og var husmann her i 1875. Han f�dde d 1 ku og 4 sauer og s�ddde 1 t�nne havre og1/2 t�nne poteter. Ola Andersson og Beret Knutsdotter hadde desse borna:

1.                   Simen, f. 1846 gift 1876 med ane Bertelsdatter. Rimstad, f. 1837.Foreldra hennar var visstnok Bertel Andersson Hegerberg og Mali Toresdatter Bjerkestrand. Simen utvandret til Severige med familien. Kona Ane Bertelsdotter og Ola Torsteinson Kristen vik hadde sonen Bastian Hoem f. 1865, og g. M. Olina Hoem.

2.                   Knut f. 1849, d�de Ung.

3.                   Anders f. 1851, gift 1884 med Maria Paulsdatter Myrset.

4.                   Anne f . 1855

5.                   Knut f. 1858.

6.                   Henrik, f. 1860.

7.                   Bastian, f 1864, utvandret til Sverige

8.                   Nils f. 1869Ola Andersson d�de i 1893.

Ola ble f�dt  i Tingvoll M�re Romsdal.
Han inngikk ekteskap med Beret Knutsdotter

Diverse notater:Folketelling 1865 

Digitalarkivet: 1865-telling for 1560 Thingvold.
Rettar til dataene: Digitalarkivet Post 341 av 941/6066 totalt i databasen
Distrik nr  Side  Skoledistrikt  Sogn  Prestegjeld  Gardsnavn  Overskrift             
341  7  113   Fj�seide og Haneim bygden  Thingvold  Holten 1             
Personnr  Husholdning  Fornavn  Etternavn  Familiestatus  Yrke  Sivilstand  Alder  Kj�nn  F�dested  Stort kveg  F�r  Havre  Poteter
2207  24  1 Ole  Anders.  Husfader  Husmand m Jord   g  50                  Thingvold  1  6  1  3/4
2208  25  Beret  Knudsd.  hans Kone  g  40  k  Thingvold
2209  26  Anders  Ols.  deres S�n  ug 15 m Thingvold
2210  27 Knud  Ols.  deres S�n  ug  8  m Thingvold
2211  28 Bastian  Ols.  deres S�n  ug  2  mThingvold
2212  29 Knud  Eriks.Konens Fader F�deraads g  80m  Thingvold            
2213  30 Anne Nielsd.  den Sistn�vntes Kone F�deraads  g 76 k  Thingvold
2214  31  Beret Olsd.   Mandens Moder  F�deraadsk. e 80  k   Thingvold                                                                            

Ola d�de ??.??.1893 i Tingvoll M�re Romsdal.  
Ola fikk 8 barn:  
I.          (3) Simen Olson f. ??.??.1846.
II.         (4) Knut Olson f. ??.??.1849 d. D�de ung.  
III.        (5) Anders Olson Holten f. ??.??.1851.
IV.        (6) Anne Olsdatter f. ??.??.1855.  
V.         (7) Knut Olson f. ??.??.1858.  
VI.        (8) Henrik Olson f. ??.??.1860.  
VII.       (9) Bastian Olson f. ??.??.1864.  
VIII.     (10) Nils Olson f. ??.??.1869.

 3.         Simen Olson  
           Han utvandret til Sverige ifl. �ttesoga.  
          Simen ble f�dt ??.??.1846 i Tingvoll M�re Romsdal.
          Han inngikk ekteskap med Ane Bertelsdtr. Rimstad f. ??.??.1837..Simen d�de  i           Sverige.

 4.         Knut Olson
           Knut ble f�dt ??.??.1849 i Tingvoll M�re Romsdal. Knut d�de D�de ung i Tingvoll            M�re Romsdal.

 5.         Anders Olson Holten
           Simen Olson fekk bygsel p� plassen Holten etter far sin.  Han svara 13 dager i            sl�tten, 12 dagar om vinteren og 5 andre dagar for �ret.

Simon reiste til Sverige og busette seg, og s� tok broren Anders Olson over heimen p� same vilk�ra.
Han og Maria hadde 4 born:
1.                   Ola, f. 1887, utvandret til USA.
2.                   Kristine, f. 1889, gm. Lars Bersveinson St�lan, Oppigard.
3.                   Peder, f. 1891, utvandret til USA.
4.                   Beret, f. 1894, utvandret til USA, gift der.

Anders flytta fr� plassen med familien sin i 1906. han forpakta da garden Hafella, sia leigde han seg husrom p� Innerst�lan eit par �r og tok seg s� arbeid p� Tingvoll Ullvarefabrikk.Noko av stua p� Holtaplassen bygde Anders Meisingset oppatt til hytte p� Hafstad i 1938, og fj�set kj�pte Gisle Aasg�rd og bygde seg hytte av ved Hanemsvatnet i 1942.

 Anders ble f�dt ??.??.1851 i Tingvoll, M�re Romsdal.

Han inngikk ekteskap med Maria Paulsdtr. Myrset f. ??.??.1859 i 1884 ..

Digitalarkivet: 1900-telling for 1560 Thingvold Rettar til dataene: Digitalarkivet Post 377 i databasen
Personliste  Herred  Krets Gardsnr  Bruksnr  Gardsnavn  Uthus  Antall personer  Personer tilstede  Personer hjemmeh�rende Korn, potet  Kreatur  Fj�rkre  Bikuber  Kj�kkenhage  Frukthage             

377  45  Tingvold  8  Under 73  1  Holtan    6  6 6   n  n n n   n 
Hushold No  Fornavn  Etternavn   Kj�nn  Bosatt  Familiestilling  Sivilstand  Yrke  F�dsels�r  F�dested Statsborgerskap  Trossamfunn      

2757   1   Anders   Olsen  Holten    b  Hf    Husm. uden jord. Gaardsarbeide  1851  T   N   S
2758       Marie     Paulsdtr. Holten k  b   Hm   g  Husmandskone  1859 T  N S
2759       Peder     Andersen Holten  m  b   ug  S�n 1891                  N   
2760       Beret       Andersdtr. Holten  k   b   D   ug  Datter  1896  T  N 
2761       Beret     Knutsdtr. Holten  k  b   F�deraadskone   e  F�deraadskone 1824   T  N   
2762      Jakob     Knutsen Holten   m b  Til forpleining ug  B ortsat for fattigv. regning   1837  TN S            

          Anders fikk 4 barn:  
I.          (11) Ole Anderss. Holten f. ??.??1887.  
II.         (12) Kristine Andersdtr. Holten f. ??.??.1889.  
III.        (13) Peder Anderss. Holten f. ??.??.1891.  
IV.        (14) Beret Andersdtr. Holten f. ??.??.1896 d. ??.??.1952.

 

9.             Bastian Olson

Utvandret til sverige iflg �ttesoga.

Bastian ble f�dt ??.??.1864 i Tingvoll M�re Romsdal. Bastian d�de  i Sverige?.

 11.       Ole Anderss. Holten

I Hans Hyldbakks Gards- og �ttesoge for Tingvoll bd. iii sisde 151 kalles han Ola.

Ole ble f�dt ??.??1887 i Holtaplassen, Tingvoll, M�re Romsdal.

Han utvandret:
12372 20 1913 Mars 01 Ole Andersen Holten M 1887 1887 U Gaardsarbeide Tingvold Nordm�re Canada Ja Haab om bedre fortj. Hvad som helst

Ole d�de  i Weyburn Canada.

 2.             Kristine Andersdtr. Holten

Kristine ble f�dt ??.??.1889 i Holtaplassen, Tingvoll, M�re Romsdal.

Hun inngikk ekteskap med Lars Bersveinson St�lan i 1884 ..

 13.       Peder Anderss. Holten

Peder ble f�dt ??.??.1891 i Holtaplassen, Tingvoll, M�re Romsdal.

Han utvandret
Digitalarkivet: Emigrants from Kristiansund 1882-1930. [277781/186]Rettar til dataene: DigitalarkivetPost 11903-11908 av 13119 totalt i databasen 
Nummer  �r  Reisedato  Fornavn  Etternavn  Kj�nn  Alder  F�dsels�r  Stand  Yrke Herred  Fogderi  Bestemmelsessted  Billett  �rsak Nytt yrke  Merknader
11903  222  1911  Mai 11  Peder A.  Holtan  20  1891  Fabrikarbeider       Tingvold  Nordm�re  Minnsota  Nei  Haab ombedre fortj.  Hvad som helst            Utv. tilladelse                

Peder d�de  i St. Paul Usa.

 14.       Beret Andersdtr. Holten

Beret Anna ble egte f�dt 10.01.1896 i Holtaplassen, Tingvoll, M�re Romsdal.
D�pt 15 mars 1896. Ingen faddere i klokkerboken.

Foreldre Anders og Maria

Film NT 18 M�re Romsdal Klokkerbok side 12 Tingvoll 1892 - 1909

Konfirmasjon:
Beret Anna konf 24 sept 1911 Bopel TRimstad Karakter 3.

Foreldre Anders og Maria

Kirkebok 4 1910 - 18
Film Nor 1 - 232 Side 84 no. 24

Diverse notater:Immigration  
13068 1 1928 Feb. 20 Beret A. Holtan K 1896 1896 U Fr�ken Tingvold Nordm�re Kanada Ja Arbeidsledig Ubestemt

 Hun inngikk ekteskap med Anker Johannesson Ljungren f. 29.03.1906De giftet seg den 10.Juli.1929..Beret d�de ??.??.1952 i Sask. Canada, 56 �r gammel.Flere Holtan g�rder/More

Holtan farms:
   

og/and

Some other info that does not fit:
Father Olaf Holten
Born in Oslo Norway
Died of heart attack in 1930

Mother Torbo Thorson 
Born: Oslo Norway
Married Olaf Holten
Died in 1934, killed by German Soldiers

Andrew Holten gift med Tobro Thoreson


Table of Contents:
Relatives wanted!!! Norge
Relatives wanted!!! Sverige
Relatives wanted!!! Danmark
Relatives wanted!!! Germany
Relatives wanted!!! England
Relatives wanted!!! USA
Relatives wanted!!! Canada
Relatives wanted!!! Australia
Relatives wanted!!! New Zealand
Relatives wanted!!! Scotland

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.
Hans Pedersen Holt
Bernt Kristoffersen
Anker Ljungren

Help for others, searching in Norway.

Literature and books about genealogy and Scandinavians in:
Australia and New Zealand, Canada,Denmark, England, Norway
and The Royal Air Force

New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.

To the guestbook....
Guestbook for Stoermann-N�ss Holum's Familypages.
Here you can go to the old entry's:
1996 to 1998 almost 300.
1999 to 2000 , 200120022003
, 2004, 2005 og 2006
Write in my guest-book. Now!
Take your time, maybe others will response to your posting. 1000 postings of people looking for help.

And the new on for 2006 here..

 

Stoermann-N�ss Holum Genealogy       | Home | SNH genealogy page | Klikk her for � fortsette til KROA....

| My links out in the world...|

You can mail me: 

Copyright (C) SNH Updated  17 april 2006.