Click here to continue....

USA NEXT... to find my roots 18 of April

 Bernt Kristoffersen

Jefferson County

Flere Christofferson familie som dro?
Les mer/read more

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.

Anker Ljungren

Hans Pedersen Holt


Punxsutawney USA wanted and cencus Christiania / Oslo 1891 Norway.

The mystery of my great grandfather and his family:

Bernt Cornelius Kristofersen (Christofersen) born at Fjellhamar, Ullensaker 31.03.1854  (in Akershus Norway).
Bernt Kristoffersen, emigration-number.7100091, contract date 27/3-1884, worker 30 years, agent Elster, destination New York, ship Rollo, departure date 28/3-1884, PPD, T. Fasting.

He came home on and went back again after 3 - 4 years: Bernt Kristoffersen, emigration-number.7410011, contract date 16/3-1888, worker 33 years, been to America for 4 years, agent Elster, destination Hautzdale Pen, ship Rollo, departure date 16/3-1884, ticketprice spd. 127, Americaner. He became a miner in USA .

3th visit:
From emigrantprotocoll July 3 1891 agent Helgesen ship Montebello i found Bernt Kristoffersen and  Ragna 20 years (he was an Americaner) that have been to Minneapolis and Houtsdale before. Destination Punxsutawney, Borough of Jefferson, Pennsylvania.

Finally I did fin his Petition for Naturalization. 8 april 1892.
Read more here....

Ellers har jeg et lite forum her hvis du har opplysninger � bidra med: Slektsforum...  P� forh�nd tusen takk.

Is this the correct Axel/Aksel and family?

How can I find them in the 1900 or 1920 census? 
In 1930 a familiy in Mc Kinley St 224, Pittsburgh,

Allegheny, PA persons Olaf Haug (54 borne in norway), wife Mina (59 borne in norway). Cant be her first marriage.Olaf married first time at 47 years (can be 1923) she was 17 (cirka 1888). Stepdoughter to Olaf) Sigrid Christofferson (27 years unmarried and by norwegian parents) toghether with brother in law Ben Christofferson (75 years and widowman borne in Norway by Norwegian parents).
I have put inn all I have about them at this web sight: http://www.holum.net/gen/christofferson_usa.htm

How can I obtain their naturalization papers and an obituary for Ben Benjamin Christofferson, and a naturalization paper for Ragna.

My be we finaly can find my greatgrandfather

Thank you in advance, an hope to hear from you.

FT 1891 Paulus Menighet Pakke: Husliste 1-12 Tellekrets 223 A Helgesensgt 42 Husliste 14 C 
Personseddel 45 Aksel Kristofersen M Selv hovedperson Gift F�de�r 1865 i Kristiania Yrke Filhugger
Personseddel 47 Vilhelmine Kristofersen K Hustru Gift F 1867 Eidsvold 
Personseddel 48 Sigrid Kristofersen K Barn under 2 �r F mai 1890 Kristiania

Har lett etter Sigris f�dsel i Paulus og Petrus Ekteskap Do + Domkirken og Gamle Aker, selvf�lgelig ikke flaks. Heller ikke Eidsvold f�dsel og ekteskap.

Kristiania adressekalender 1891 Axel Kristoffersen Filhugger (Heilmann) Helgesens Gd. 42 i 3 etg.

Emi 1867 liste Oslo 101361 Oslo 1031 1893 Mars 12 Axel Kristoffersen m G
Filhugger 26 Kr.a. Punxsulawney 1033 Norge Spd.- Angelo

F�dt i Eidsvoll.
Olga Vilhelmine f. 30.05.1867 d�pt 25.08.1867
Pottemaker Olaus Andersen og Pauline Larsd. Berger S

Vilhelmine f 23.09.1867 d�pt 05.01.1868
Ole Larsen Christianspl. og Anne Malene Nilsdatter SE FT 1875

Anna Hedvig Wilhelmine f 13.11.1867 d�pt 14.06.1868
Lieutnat Wilhelm Knutsen og Janette f�dt Wibe. p� Slbakken. SE FT 1875

Fra FT 1875
Eidsvolds Pr�stegjeld 300a Pladsen
Nytt hushold Fornavn Etternavn Kj�nn Familiestilling
Sivilstand Yrke F�dsels�r F�dested Statsborgerskap Trosamfunn 
6417 1 Ole Lars. M Husfader G Husmand med Jord,
Sagbrugsarbeider 1824 Eidsvold Sogn E P n s
6418 Anne Malene Nilsd. K Hans Kone G 1820 Eidsvold SognE P n s
6421 Vilhelmine Ols. K Datter Ug 1867 Eidsvold Sogn E P n s

Neste:
Eidsvolds Pr�stegjeld 233a Manderudbygningen, E S E: Fortsettelse av liste 35
Nytt hushold Fornavn Etternavn Kj�nn Familiestilling Sivilstand Yrke F�dsels�r F�dested Statsborgerskap Trosamfunn
3883 1 Ole Ols. M Husfader G Pudser-Lokomotivet E Station 1822 Eidsvold n s
3884 Johanna Olsd. K Hans Kone G 1830 Eidsvold n s
3887 Wilhelmine Olsd. K Deres Datter 1868 Eidsvold n s

Neste
Eidsvolds Pr�stegjeld 300d m m Eidsvold Verk m.m.
Nytt hushold Fornavn Etternavn Bostatus Antatt opphold Bygning for natt Kj�nn Familiestilling Sivilstand Yrke F�dsels�r
F�dested Statsborgerskap Trosamfunn
6293 1 Gudmund Vilhelm Knuds. M Husfader G Brugseier og Ritmester ved H�lands Eskadron 1838 Eidsvold Sogn E P n s
6294 Jeannette M. Knuds. f Vibe K Hans Kone G 1840 Kristiania n s
6296 Anna Hedvig Vilhelmine Knuds. K Deres Datter Ug 1867 Eidsvold Sogn E P n s

Kopi fra brukerforum DA - Copy from the userlist at Digitalarchives in Bergen in Norwegian.
But you can write in english and get answers as well, Norwegians are very helpfull people.


Son, 06.11.2003 14:55 (9) Marius Hellerud, 

Jeg har sett litt p� alle kildene p� etterlysningssiden din, s�rlig d�dsannonsene, samt selv v�rt inne i 1920-tellingen og sett p� familien 'A. Christofferson', eller 'Christoffson' som familien b�de er indeksert som og oppf�rt som akkurat her. Det er noe jeg lurer litt p�. Det er mulig jeg er helt p� jordet, men:

Vi har for det f�rste et stykk Axel Christofferson (f. 14.okt.1856 if�lge d�dsannonsen, men st�r s�vidt jeg kan se som bare 54 �r i 1920. Dog stemmer fire barns og en bror Williams navn, s� det m� dreie seg om riktig familie. Han d�de 1921). Denne er gift med Mina (52 �r) og de har barna 1. Olaf (28 �r og f�dt i Norge. Gift med konens navn har jeg vanskelig for � lese. Hun var f�dt i PA, og det samme var hennes foreldre) 2. Benjamin (25 �r og ugift), 3. Sigrid (23 �r og ugift) samt 4. Joseph (20 �r og ugift). Alle de siste f�dt i PA. Fra d�dsannonsene vet vi ogs� om datteren Martha som d�de tidlig. 
Famlilien bor i 1920 i West Mahoning street 113.

P� den annen side har vi Ragna Christofferson, gift med en Benjamin Christofferson. Disse skal if�lge hennes d�dsannonse (som er 1920 ikke sant? �ret er litt leit � lese) ogs� bo i West Mahoning Street. Hun er s�ster av Mrs. A. Christofferson i Church street og har dessuten en s�ster i Norge. Ragna d�r 54 �r gammel.

Det jeg lurer p� da er f�lgende: For det f�rste m� vi jo n�dvendigvis ha med to ulike Benjamin Christofferson � gj�re. Og kun den ene familien er gjenfunnet i 1920-tellingen. Slektskapet disse i mellom virker v�re at Mrs. Benjamin (Ragna) Christofferson og Mrs. A(xel) (Mina) Christofferson er S�STRE. Videre m� minst en av familiene ha flyttet p� seg mellom folketelling og d�dannonse. Jeg forutsett da at Mrs. A. Christofferson i Church street er identisk med Mrs. Axel i West Mahoning street 113.

Betyr ikke dette at du i ditt s�k etter Ragnas opphav ogs� kunne ha god nytte av � se etter Minas???

Marius Hellerud, Son, 06.11.2003 15:49 (12)

Ad mine utbroderinger i innlegg 9, s� har jeg faktisk funnet igjen begge familier i folketellingen for 1910. Den er forekommer meg litt 'h�pl�s' � lese, s� kanskje noen andre ogs� kunne ta en titt?

Hovedtrekkene er dog som f�lgre: Pennsylvania - Jefferson - Greater Punxsuatnet Borough -
Enumeration District 82 - Sheet Number 11B (image 22/70 hos Ancestry) - 22 Day of April 1910:
Gatenavnet er uklart for meg. Kanskje Terrence Street? Axel med familie bor i nummer 322 og Bennie i 326. Disse var skriverens bes�k 225 og 226, og alts� opps�kt rett etter hverandre:

Axel Christofson hadde fylt 42 �r og var gift f�rste gang for 20 �r siden med Mena som hadde fylt 40. Ogs� for henne var det f�rste ekteskap. Hun hadde f�dt 5 barn som alle levde. Begge var f�dt i Norge av norske foreldre. I motsetning til senere kilder er s�nnen Oluf her f�rt som f�dt i Pennsylvania. Han var 19 �r. De andre barna er Bennie p� 16, Segrede p� 13, Joseph p� 11 og Martha p� 5. Axel arbeidet som 'driller'. Immigrasjons�ret p� han og Mena er meget utydelig. Kan st� 1883 eller 1893 p� begge.

Den andre familien best�r kun av Bennie Christofson og konen Rena (eventuelt Rene). De er begge i f�rste ekteskap og det er ikke oppf�rt at hun har f�dt noen barn. Han har fylt 63 og hun 51. Begge f�dt i Norge av norske foreldre. Immigrasjons�r ser ut til � v�re det samme p� begge:

18X2 et eller annet? Ogs� Bennie er 'driller'. Alle de voksne immigrantene er naturalisert.

Marius

Marius Hellerud, Son, 06.11.2003 17:26 (13)

For det f�rste er det 'Cristoffson' / 'Cristofson' de st�r indeksert/skrevet som i 1920. Ikke med ch. For det andre er Benny og Renga/Ranga noen linjer ned for Axel med familie. N� leser jeg hans alder til 63 (m� ha holdt seg godt den mannen

:-) St�r vel da kanskje 53 i 1910) og hennes som 54. Han innvandret 1885 og hun 1891 tror jeg det st�r. De har en losjerende, Olaf Hansen (???) 45 �r, immigrert 1900 og ogs� han 'driller'. Ble alle disse tre naturalisert 1901 tro? Som sagt, noen m� se over alt dette!

Marius

Marius Hellerud, Son, 06.11.2003 23:25 (14)

Vet ikke om dette er interessant? I 1930 bor det en familie i Mc Kinley St 224, Pittsburgh, Allegheny, PA best�ende av Olaf Haug (54 og f�dt i Norge), konen Mina (59 og f�dt i Norge). Dette kan ikke v�re hennes f�rste ekteskap. Olaf ble gift f�rste gang i en alder av 47 �r (alts� cirka 1923) hun da hun var 17 (cirka 1888). Ellers best�r familien av stedatter (regnet ut fra hovedpersonen som jo er er Olaf) Sigrid Christofferson (27 �r - st�r det - ugift og f�dt i PA av norske foreldre) samt svogeren Ben Christofferson (75 �r og enkemann og f�dt i Norge av norske foreldre). 

God natt! Marius

Marius Hellerud, Son, 07.11.2003 11:35 (16)

Hei!
Nei, det tar nok litt tid � ford�ye opplysningene: ikke minst fordi jeg har skrevet det hele noks� rotete, og dessuten sikkert til tider feillest aldersangivelsene. Dog er jeg ganske sikker p� at det er samme familie(r) jeg har funnet alle ganger. Det finnes nemlig nesten i nordmenn i denne townshipen i det hele tatt! Om de er 'de dine' er jo et annet sp�rsm�l...

Jeg har fors�kt se som hastigst gjennom folketellingen for Punxzutawney 1900. S� vidt jeg kan forst� er den delt i to, tellingsdistrikt 73 og 74 i Jefferson County. Jeg fant dem ikke, men s� blant annet en familie Amundsen, som nok er den samme som du refererer til p� siden din. S� er tusenkronerssp�rsm�let:

1. Er de ikke der da tellingen ble holdt (if�lge opptil flere av nekrelogene burde de v�re det). Eller strekker byen seg over flere
townshiper, slik at man for eksempel ville si man bodde i Punxsutawneyselv om bodde i en 'forstad' i en annen township.

2. Har jeg oversett dem?

3. Befinner familien seg p� image 16/52 (Sheet 8B) i distrikt nummer 73. Dette MANGLER hos Ancestry, men det st�r de er klar over feilen...

Jeg lurer veldig. Det hadde v�rt s� fint � finne dem igjen her siden vi da f�r et f�dsels�r og en -m�ned � forholde oss til, ikke bare en aldersangivelse som avhenger av om de har fylt f�r/etter tellingen ble holdt med videre.

Dessverre er det jo fortsatt lakuner i databasene over emigranter fra Oslo, men jeg vil tro du kan finne igjen Mina om du g�r til
registrene p� RA/SAO. Hun og mannen Axel virker ha giftet seg i Norge, alt tatt i betraktning. Finner du denne vielsen f�r du vite mer om Minas familie, og ogs� indirekte om s�steren Ragnas.

Marius

Marius Hellerud, Son, 07.11.2003 12:36 (18)
S� bra Laila, da vet vi det! Du finner ingen ved � g� inn i indeksen p� stat og se p� etternavn som begynner p� c eller ch heller?
Jeg har flere teorier p� lager. Etter alle sine fjorten (!) overfarter m� jo Ragna ha satt en del spor etter seg b�de i databasene
over emigranter og blant immigrantene p� Ellis Island. Dessverre klarer jeg ikke � finne henne p� et manifest som B�DE oppgir n�rmeste p�r�rende i Norge og i USA. Men jeg har noen tanker allikevel:
I 1899 reiser hun sammen med en Olaus Martinsen som er 23 �r gammel, kj�rekar og med hjemstavn i Ullensaker: Lenke Disse finner jeg ogs� igjen p� Ellis Island. Det heter da at hun skal til sin mann, han til sin onkel Christoffersen. 
Er dette noe du har unders�kt Vidar?
Kanskje du kunne bekfrefte lenken mellom Ragna-Bernt-Ben(jamin) ved � g� omveien om en potensiell nev�? (Om han da ikke er nev� av Axel Christofferson, og bare reiser med Ragna. Huff og huff. Men det st�r i hvert fall Ullensaker).

Videre reiser jo Ragna i 1902 sammen med en Olaf Martinsen Haug, fyrb�ter p� 25 �r, fra Ullensaker, men bosatt i USA allerede: Lenke Kan dette v�re samme person som har fikset litt p� navnet sitt tro? Og kan det i s� fall v�re samme som Mina, enken etter Axel Christoffersen, gifter seg med?

Og hvem er alle Hetager'ene? Hm!

Marius

Geir Kamsvaag Berntsen, L�venstad, 07.11.2003 16:02 (23)

Det begynte med at jeg f�rst fant Ragna Marie, f.09.01.1868, Kl�ften, datter av Gmd: Ole Jacob Larsen og Karen Marthe Hansdatter (Mini 16 2/12 f.76 no.44). If�lge Nesten ble hun gift med Martin O. Kjos, Lundberg. Han het Ole Martin Olsen, de
bodde p� Lundberg ganske kort tid. Ole Martins bror var gift med Minda Johanne, s�ster til den Ragna Marie du fant p� Averstad. Og som ikke det er nok; fadder til Ragna Marie Kl�fta er far til Ragna Marie Averstad, Hans Svendsen - hvorfor; fordi Ole Jacob Larsen er gift med hans datter (Karen Marthe/Mathea Hasnsdatter!!). Forvirret ? Her er mer. Nesten har med alle barna til til Ole Jacob Larsen i hans to ekteskap utenom nevnte Ragna Marie. Og det er ikke s� underlig, Ragna Marie Averstad st�r ikke
i kirkeboken, hun er ikke den hun blir utgitt for � v�re i FT 1875.
Som du forst�r har jeg skrevet dette mens jeg har lett og blitt mer og mer forvirret, men med siste forklaring er alt enkelt;

Ragna Marie p� Averstad kan ikke v�re Hansdatter, men Larsdatter. Hun mistet moren tidlig, faren giftet seg igjen og flyttet til Enger nordre i Skedsmo. Hans Svendsen Averstad er fadder til Ragna Marie Olsdatter Kl�ften. I tillegg blant fadderne finner vi datteren Dina Hansdatter og s�nnen Karl (Johan) Hansen fra Averstad..

Heldigvis fant jeg henne konfirmert, Ragna Marie Olsdatter, f�dt 09.01.68 Kl�ften, bosatt p� Lauthen, datter av Ole Jacob Hansen og Karen Marthea Hansdatter (Mini 19 3/6 f.108 no.15). Konfirmasjonsdato 05.10.1884. Til Lauthen hadde enken etter Hans Svendsen Averstad (d�d 1879) p� Averstad flyttet etter dennes d�d med barna og Lauthen, bruk 1,
ble i familien til 1904. (Jeg tok ogs� med det forvirrende f�rste avsnittet for med det som trolig er fasit i h�nd, falt alle de brikkene p� plass og underbygger konklusjonen)

Geir Kamsvaag Berntsen, L�venstad, 07.11.2003 16:05 (24)

Og s� klarte jeg en trykkfeil i det f�rste forvirrende avsnittet i tillegg. 5. linje skal v�re:
Nesten har med alle barna til HANS SVENDSEN AVERSTAD (ikke Ole Jacob Larsen). Det f�r v�re m�te p� � holde tunga rett i munnen.

Marius Hellerud, Son, 08.11.2003 10:52 (25)

Hei igjen!
Vil bare gj�re oppmerksom p� at det flyttenotatet du har funnet i Tr�gstad ang�ende en Ragna p� Rudi s�vidt jeg kan forst� er et INNflyttelsesnotat TIL Rudi, ikke Fra. Hun viser seg i et utflyttelsesnotat noen �r senere � v�re gift med mannen du ser over
henne p� bildet ditt, og kan vel s�ledes avskrifes som 'din' Ragna?

Marius

Here is all the info I have tanks to:
Trond Lunde, Marius Hellerud, Geir Kamfjord Berntsen  og Lalia ofselvf�lgelig.

I'am looking for records of their movment in USA an their family..


Table of Contents:
Relatives wanted!!! Norge
Relatives wanted!!! Sverige
Relatives wanted!!! Danmark
Relatives wanted!!! Germany
Relatives wanted!!! England
Relatives wanted!!! USA
Relatives wanted!!! Canada
Relatives wanted!!! Australia
Relatives wanted!!! New Zealand
Relatives wanted!!! Scotland

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.
Hans Pedersen Holt
Bernt Kristoffersen
Anker Ljungren

Help for others, searching in Norway.

Literature and books about genealogy and Scandinavians in:
Australia and New Zealand, Canada,Denmark, England, Norway
and The Royal Air Force

New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.

To the guestbook....
Guestbook for Stoermann-N�ss Holum's Familypages.
Here you can go to the old entry's:
1996 to 1998 almost 300.
1999 to 2000 , 200120022003
, 2004, 2005 og 2006
Write in my guest-book. Now!
Take your time, maybe others will response to your posting. 1000 postings of people looking for help.

And the new on for 2006 here..

 

Stoermann-N�ss Holum Genealogy       | Home | SNH genealogy page | Klikk her for � fortsette til KROA....

| My links out in the world...|

You can mail me: 

Copyright (C) SNH Updated  17 april 2006.