Click here to continue....

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.

Hans Pedersen Holt - Bernt Kristoffersen - Anker LjungrenHar noen forsket på:
Karl Norbeck f1867 d1939 
Sirkusdirektør fra Ullensaker.
Leter etter hans farsside, brødre og besteforeldre.

1. Lars Olsen/Larsen Nordbæk .
Lars ble født i Ager?. Død: 13.09.1840

Lars fikk 2 barn:
2. Marthe Larsdatter f. 1817.
3. Christoffer Larsen Norbæk f.1830.


2. Marthe Larsdatter .
NB. Slektskapet med Norbæk er ikke ferdig utredet enda. Trøgstad født Ager?

Marthe ble født ??.??.1817 i Døhlen. 
Hun inngikk ekteskap med Christoper / Kristofer Hansen f. 20.02.1816 
De giftet seg den 28.12.1841 i Ullensaker .  . 
Forlover Knud Trøgstad Ihle
Nr. 31 Ull Mini 14 b kort 2/6 side 349

Marthe fikk 5 barn:
4. Anna Dorthea Kristofersdatter f. 04.12.1842.
5. Ole Gunnerius Kristofersen f. 17.03.1851.
6. Bernt Cornelius Kristofersen f. 31.03.1854.
7. Bolla Kristofersdatter f. 14.03.1857.
8. Kristofer Kristofersen f. ??.??.1860.

3. Christoffer Larsen Norbæk .
Christoffer ble født 03.10.1830 i Ullensaker.  Død: 19.03.1910 Birkely, Jessheim
Barn
Christoffersen, Karl Anton f. ??.??.1855 d.
Christoffersdatter, Emilie f. ??.??.1856 d.
Christoffersen, Lauritz f. 04.11.1859 d.
Christoffersdatter, Josefine f. ??.??.1861 d.
Christoffersdatter, Lina f. 15.03.1865 d.10.03.1947
Christoffersen Nordbeck, Karl f. 20.06.1867 d.14.04.1939
Christoffersen, Fridtjof f. ??.??.1870 d.

Bosted Nordbekk

Referanse Sted: Ullensaker Bygdebok bind III, gård: Nordbekk, side: 243
Omkring 1850 kjøpte Christoffer, selveierbruket Nordbekk av Hans Halvorsen.Salmaker Torer Olsen hadde også en part i eiendommen.Christoffer solgte etter noen år til Johan Edvard Larsen g. m. Anne Marie Jensdtr. Ft 1865 Matr. nr. 236a Gjerstad ( Nygaard) Kjører på fortjeneste.Ft. 1865 Matr. nr. 16 h Norby??, Eset??, Norbek. Selveier.Drev også skyssskafferi.

Folketelling
Tellingsår: 1865 Kommune: Ullensaker Kommunenummer: 
0235 Navn på bosted: Nordby??, Eset??, Norbek Antall personer registrert på bostedet: 7. Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested 
Kristofer Larsen Hovedperson Gift Selveier 1830 Ullensager 
Marte Andresdatter Kone til nr. 1 Gift 1829 Ullensager 
Anton Kristofersen Søn av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1856 Ullensager 
Emilia Kristofersdatter Datter av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1857 Ullensager 
Laurits Kristofersen Søn av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1859 Ullensager 
Josefine Kristofersdatter Datter av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1861 Ullensager 
Lina Kristofersdatter Datter av nr. 1 og nr. 2 Ugift 1865
 
Ullensager Tellingsår: 1875 Kommune: Ullensaker Kommunenummer: 0235 Navn på bosted: Gjestad (Nygaard) Antall personer registrert på bostedet: 8. Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested 
Christoffer Larsen Norbæk Husfader G. Kjårer paa fortjeneste 1830 Ullensaker 
Marthe Andreasdatter Kone G 1829 Ull. 
Emilie Christoffersdatter Tilreisende og datter U Ernårer sig i Christiania som sypige 1856 Ull. 
Lauritz Christoffersen Søn U Hjælper faderen 1859 Ull. 
Josefine Christoffersdatter Datter 1861 Ull. 
Lina Christoffersdatter Datter 1865 Ull. 
Carl Christoffersen Søn 1867 Ull. 
Fridtjof Christoffersen Søn 1870 Ull.


Ekteskap 1855 med Ektefelle Andreasdatter, Marthe f. 28.12.1829 d. 16.08.1912


4. Anna Dorthea Kristofersdatter .
Anna Dorthea ble født 04.12.1842 i Fjeldhamar/ Smellopp?. 
Hun inngikk ekteskap med Martin Olsen f. ??.??.1845  .  . 
Ullensaker krets 01 liste 033 nr 63 Side 287.

Folketelling år: 1865.
Martin Olsen f. 1847
Dorthea Kristofersdatter f. 1843 
Ole Kr. Martinsen f. 1868
Johan Martinsen f. 1871
Alise Marie Martinsdatter f. 1874	

Hun ble døpt: 15.01.1843 . 
Anna Dorthea ble konfirmert 04.10.1857 i Ullensaker 

Anna Dorthea fikk 4 barn:
15. Ole Kr. Martinsen f. 1868.
16. Johan Martinsen f. 1871.
17. Alise Marie Martinsdatter f. 1874.
18. Anna Martinsdatter f. 20.12.1884 d. 29.09.1966.

5. Ole Gunnerius Kristofersen .
Ole Gunnerius ble født 17.03.1851 i Ullensaker, Akershus. 
Han ble døpt: 08.06.1851 i Hovin, Ullensaker . 
Faddere:
Mari Olsdatter Fjeldhammer. Karin Hansdatter Langeland. Lars Larsen Dragvold.
Christopher Larsen Norbæk.Christian Olsen Fjeld hammer.

Kilde Arkiv og bok: RA. Ull., Film og begivenhet: 
Mini 15 A kort 1/7, side og innf. nr.: side 8 nr. 94. 

6. Bernt Cornelius Kristofersen .
Bernt Cornelius ble født 31.03.1854 i Fjellhammar, Ullensaker, Akershus.
Han inngikk muligens ekteskap med 
Johanne Martiniussen Sparby f. 23.03.1867 d. 24.02.1942  . 
Folketelling år: 1865. Matr. nr. 241 a Dælin Østre
Hans Olsen
Inge Gundersdatter
Kristofer Hansen
Halvor Hansen
Anton Hansen
Julius Hansen
Karl Hansen
Maren Kristine Hansdatter
Martea Hansdatter 
Laurits Halvorsen
Tea Julia Hansdatter
Ole Hansen
Bernt Kristofersen
Gaardbruger, selveier
Kone
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Datter
Datter
Tj. karl
Tj.pige
Smed, lever med familien
Lægdslem 
G 72
G 48
U 24
U 21
U 17 
U 10 
U 8
U 25
U 13
U 19
U 17
E 71
U 12
M Ullensagers Prestegj.
K  Ullensagers Prestegj.
M Ullensagers Prestegj.
M Ullensagers Prestegj.
M Ullensagers Prestegj.
M Ullensagers Prestegj.
M Ullensagers Prestegj.
K Ullensagers Prestegj.
K Ullensagers Prestegj.
M Ullensagers Prestegj.
K  Ullensagers Prestegj.
M Hurdals Prestegj.
M Ullensager Prestegj.
                   
         
Han ble døpt: 13.04.1854 i Ullensaker . Også kalt Bernt Fjeldhamer.
Faddere:Karen Thoresdatter Langeland, Anne Nilsdatter Døhlen, Jens Olsen.
Christian Larsen Langeland, Ole Christophersen Døhlen.

Kilde Arkiv og bok: RA. Ull., Film og begivenhet: 
Mini 1. kort 2/7, side og innf. nr.: side 53. nr 72. 
Bernt Cornelius ble konfirmert 05.09.1869 i Hovind 
Neppe godt. Fødested Fjeldhamar.
Se 02 u\Ullensaker Mini I 15 A Nr 61

Han utvandret i .1884. 
Når Hilda Olivia blir født har han tittel ungkar og grubearbeider f. 1856, 
dvs. han må ha oppholdt seg i Norge juni 1891. 
Iflg utvandringspapirer er han født ca. 1854-1855, 
men han var jo ikke tilstede ved fødslen så kanskje presten har rotet?
Som utvandret fra Ullensaker finner jeg kun en:
Bernt Kristoffersen, løpenr.7100091, kontakt dato 27/3-1884, 
Arbeider 30 år, agent Elster, bestemmelsessted New York, båt Rollo, 
avreise dato 28/3-1884, PPD, T. Fasting. 
Han må så ha kommet tilbake etter 3 - 4 år:
Bernt Kristoffersen, løpenr.7410011, kontakt dato 16/3-1888, 
Arbeider 33 år,våret i Amerika i 4 år agent Elster, bestemmelsessted Hautzdale 
Pen, båt Rollo, avreise dato 16/3-1884,frakt beløp i spd. 127, Americaner.
Han må ha vårt glad i å reise fordi han må ha kommet tilbake i 1891. og siden ca. 1920?

Han Døde i Usa. 

Bernt Cornelius fikk 1 barn?:
19. Hilda Olivia Berntsen f. 17.02.1892 d. 24.09.1966.

7. Bolla Kristofersdatter .
Bolla ble født 14.03.1857 i Ullensaker, Akershus. 
Hun ble døpt: 31.05.1857 i Hovin, Ullensaker . 
Faddere:
Marthe Andersdatter, Norbæk. Christhoper Larsen og Lars Larsen Norbæk.
Marie Hansdatter Langeland. Johan Tohresen Langeland

Kilde Arkiv og bok: RA. Ull., Film og begivenhet: 
Mini 15 A Kort 3/7, side og innf. nr.: Side 103, Nr. 133. 

8. Kristofer Kristofersen ble født 1860. 
9. Emilie Christoffersdatter ble født 1856 i Ullensaker. 
10. Lauritz Christoffersen ble født 1859 i Ullensaker. 
11. Josefine Christoffersdatter ble født 1861 i Ullensaker. 
12. Lina Christoffersdatter ble født 1865 i Ullensaker. 

13. Karl Christoffersen Nordbeck.
Det jeg har funnet er at han Døde på Jessheim den 14.april 1939 
- antakelig hos sin adoptivdatter Ella født i Brooklyn USA.27.08.1911
Han var enkemann og bodde i Majorstuvn. 25, Oslo. 
Norbeck ble kremert i Oslo. Han hadde selv ingen barn, 
men altsa en adoptivdatter Ella, som var gift med Signdal Kjår, 
lektor ved Ullensaker kommunale høyre Almenskole som det dengang het - 
senere Ullensaker Realskole. Kjår eide og bodde i det hus som sto der 
som nåvårende Jessheim postkontoridag befinner seg. 
Fra 1940 til 1945 var huset rekvirert til tysk offierskasino.
Kjår fikk stilling i Oslo ( 1939 ? ) , men noen år etter krigen ble 
han lårer ved Norsk korrespondanseskole. Han hadde tatt en operasjon i 
halsen (strupekreft ?) og fikk ødelagt stemmebandet, er meg fortalt. 
Forøvrig har bygdesamlingen for Ullensaker (Algarheim gl barneskole ) 
oppbevart hans treningsykkel. Ullensaker idrettslag fikk en pengegave 
av Norbæk, som var grunnlaget for bygging av det nåvårende Idrettens Hus. 
En bygning på Aur militårplass ble kjøpt/ nedrevet og satt opp igjen. 
Statuen av Norbeck er finansiert av midler som kjøpmann Linde i Oslo 
hadde samlet inn. Var linde gift med søster til Karl?
Statuen skulle egentlig stå på idrettslaget grunn, 
men fikk midlertidig tillatelse til å stå på jernbanens grunn. 
Denne Linde er vel en Kløfta-mann. på side 576 i Ullensaker I 
( utgave 1927 ) står et fint portrett av ham.

Karl ble født 20.06.1867 i Ullensaker.  Sirkusdirektår var yrket.  
Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon
Norsk sirkusdirektår og bryter. Var som ung i USA,
men fra 1895 oppholdt han seg i Norge, hvor han arbeidet 
energisk for bryting, boksing og vektløfting.
1900-10 deltok han i mange profesjonelle brytekamper.
Drev 1905-29 sirkus Nordbeck.

Han utvandret  
Karl Norbek , løpenr.7400081, kontakt dato 27/5-1887,sømd 20 år, agent Blickfeldt,
bestemmelsessted New York, båt Rollo, avreise dato 27/5-1887, PPD, Patent.
 
Diverse notater: 
Foreløbig noe usikker på famile tilknytning, Farmor Hilda mente
han var fetter av sin far?

Bodde i Norbekstua på Jessheim, nå revet. Frk. Nordbek bodde der lenge.
Mulig dette var den fårste telf. sentralen på Jessheim. 

Karl Nordbeck's liv og kampe.
Hvordan han blev Norges sterkeste mann.
Med forord av Oscar Mathisen og Karl Norbeck.
I kommisjon hos: C. Dahl's Bok & Kunsttrykkeri Kristiania 1923

Han ble døpt: 22.09.1867 i Ullensaker . 
Ull mimi 16 kort 2/12 Nr. 154
Faddere:
Nils Olsen, Nils Andersen Trøgstad, Laurits Olsen Olstadløkken
Marie Olsdatter Olstadløkken, Christian Christoffersen

Han innvandret i 1895. 
Han Døde 1939 på jessheim, 72 år gammel.
Direktår Karl Norbeck Død 14.04.1939 (Oslo Skifterett, register til Dødsfallsprtokoll 1939 2/3 s. nr.528 II)
Direktår Karl Norbeck f. 20/6-1867 Død 14/4-39 på Jessheim, bopel Majorstuv 25.
Enkemann. Etterl. Adoptivdtr. Fru Ella Kjår, Jessheim. Eide midler.
Innberettet fra lensm. (Jessheim) Ullensaker.
(Avd II C 20 18.02.1938-15.01.1940 Oslo Skifterett Dødsfallsprotokoll 6/10 s.158 nr.528)

Karl giftet seg med Louise Norbeck, 
Slektsnavn: Norbeck Fornavn: Louise
født: 26.11.1867 F.Sted: Horten

Barn Kjår, Ella f. 27.08.1911 I Brooklyn America

Her er tellinger og bodsteder jeg var innom for å finne fram:
Digitalarkivet: 1900-telling 0601 Hønefos.
By Husliste Kretsnr Gatenavn Våningshus Sidebygninger Ubebodd
51 10 4 Stabel Gade 8 Vaaningshus Hotel Drengstubygning, Stald Vognskur

Hushold No Fornavn Etternavn Kjønn Bosatt Sedvanlig bosted Midlertidig bosted Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap

709 1 Karl Norbeck m mt Kristiania el g Athlet 1867 Ullensaker Ak n

Komunal folketelling 31 desember 1905 Huitfeldtsgt 34 i 1 etg
Karl og Louise alene. Han sier i denne folketellingen at han får 1904 bodde i Brogaden 2.

Følgende tekst i rubrikken Erhverv og livsstilling.
Forsøger at tjene mit som Cirkusdirektår, men svårt vanskelig da jeg ikke
kan komme nogen steder untagen at maa betale høje skatter. og her i Kristiania ikke minst.
da jeg maa batale 10 % af ?kruton? udenom mine sedvanlige skater jeg har her i byen.

Engen 15 3 etg 1906 Oslo Adressekalender
Nobelsgt 17 1910 og 15 Oslo Adressekalender 

Komunal folketelling 1 desember 1932 Halvdan Svartesgt. 14 c i Oslo
Karl, Louise og Ella samt Hushjelpen Ragnhild Kolbjårnsen f. 02.10.1911 fra Ål.

Komunal folketelling 1 desember 1933 Halvdan Svartesgt. 14 c i Oslo
Karl og Louise samt Hushjelpen Martha Kordal f. 18.08.1901 fra Solår

Komunal folketelling 1 desember 1934 Halvdan Svartesgt. 14 c i Oslo
Bare Karl samt Hushjelpen Aasta Rikheim f. 28.05.1904 fra Borgund

Flytter:
Komunal folketelling 1 desember 1935 Majorstuveien 25 Oslo
Bare Karl enkemann og gårdeier samt Hushjelpen Aasta Rikheim f. 28.05.1904 fra Borgund/Aalesund

Komunal folketelling 1 desember 1936 Majorstuveien 25 Oslo
Bare Karl enkemann og Direktår samt Hushjelpen Aasta Rikheim f. 28.05.1904 fra Borgund/Aalesund

Komunal folketelling 1 desember 1937 Majorstuveien 25 Oslo
Karl Direktår samt Hushjelpen Marit Bakke f. 24.06.1901 fra Tynset

-----------------------------

14. Fridtjof Christoffersen ble født 1870 i Ullensaker.
15. Ole Kr. Martinsen Kr. ble født 1868. 
16. Johan Martinsen ble født 1871. 
17. Alise Marie Martinsdatter ble født 1874. 

18. Anna Martinsdatter.
Anna ble født 20.12.1884 i Haugseiet, Ullensaker. 
Hun inngikk ekteskap med Ole Larsen f. 1885. 
Hun ble døpt: 02.02.1885 i Ullensaker. 
Ull mini I 19 kort 2/6 Nr. 2
Faddere:
Pige Anna Olsen Pige Randine ? Unk. Ole Knudsen Unk. Laurits Hansen Dragvold
Unk. Hans Halvorsen

Hun Døde 29.09.1966 i Ullensaker, 82 år gammel. 

Anna fikk 7 barn:
20. Ole Larsen.
21. Marta Larsen.
22. Arthur Larsen.
23. Ragnhild Larsen.
24. Synnøve Larsen.
25. Hjårdis Dorthea Larsen f. 01.03.1909.
26. Bjarne Larsen f. 1924 d.1976.

19. Hilda Olivia Berntsen .
Hilda ble født 17.02.1892 i Presterud Ullensaker. 

Folketelling 1900 Hof, Solår i Hedmark side 57. Sparby Gnr. 29 Bnr. 4

Emilia Helgestad Husmoder ugift. Hus og gårdsarbeide f. 1843 Aasnes.
Hilda Helgestad pleiedatter, ugift f. 1892 Ulensager Akershus.
  
Uekte født faren var utvandret til USA..
Hilda vokste opp hos tante Emilie Helgestad (Sparby) Arneberg / 
Flisa i Solår 
Fikk 8 barn og stelte hus og fjøs på Haugen.

Hun ble døpt: 13.03.1892 i Ullensaker . 
Uægte. Dåp anmeldt av barnets mor. 
Faddere:
Dorthea Kristiandatter Presterud, Gårbruker Johan Johansen Presterud, 
Maria Olsdatter Dølsengen?, Gårdskar Olav Dragvold og Tjener Otto 
Sparby.carl.jpg (17839 bytes)


Table of Contents:
Relatives wanted!!! Norge
Relatives wanted!!! Sverige
Relatives wanted!!! Danmark
Relatives wanted!!! Germany
Relatives wanted!!! England
Relatives wanted!!! USA
Relatives wanted!!! Canada
Relatives wanted!!! Australia
Relatives wanted!!! New Zealand
Relatives wanted!!! Scotland

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.
Hans Pedersen Holt
Bernt Kristoffersen
Anker Ljungren

Help for others, searching in Norway.

Literature and books about genealogy and Scandinavians in:
Australia and New Zealand, Canada,Denmark, England, Norway
and The Royal Air Force

New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.

To the guestbook....
Guestbook for Stoermann-Næss Holum's Familypages.
Here you can go to the old entry's:
1996 to 1998 almost 300.
1999 to 2000 , 200120022003
, 2004, 2005 og 2006
Write in my guest-book. Now!
Take your time, maybe others will response to your posting. 1000 postings of people looking for help.

And the new on for 2006 here..


Stoermann-N�ss Holum Genealogy       | Home | SNH genealogy page | Slekt og data 

| My links out in the world...|

You can mail me: 

Copyright (C) SNH Updated  17 april 2006. Rev 20.02.2023