Click here to continue....

Bilde tatt i sommer 1997.
Under en hyggelig Ringsaker tur.

Map Ringsaker

Håvel Pedersen Enger,

Født: 1709 Ringsaker Hedmark.
Død: 1789 Ringsaker Hedemark
Begravet 8/7-1879
Ekteskap:Eli Hansdatter, Båberg f. 1715 d. 13.09.1873

Min tip-tip-tip oldefar møtte gå til rettsak mot Kongen
og Ringsaker Kirke for å få kjøpt gården, etter mange år som husmann/forpakter der.

Klikk på linkene så kan du lese saksdokumentene.

Barn:
Håvelsen, Peder f. 14.10.1737 d.19.11.1739
Håvelsen, Hans f. 29.09.1740 d.18.01.1819
Håvelsen, Peder f. 04.08.1743 d.13.12.1748
Håvelsen, Gullik f. 29.09.1746 d.10.12.1818
Håvelsdatter, Marthe f. 30.03.1749 d.04.02.1793
Håvelsen, Peder f. 09.01.1752 d.20.03.1802
Håvelsen, Anne f. 17.12.1754 d.22.05.1755
Håvelsdatter, Eli f. 12.12.1756 d.16.08.1783
Håvelsdatter, Anne f. 12.12.1756 d.04.04.1830

August 97 stor takk til:
Arne Haave Brumunddal. Arne Haave har bidratt med mye stoff om Enger. Se Hedemark Slekshistorielags Tidskrift nr. 1, 1997.
Se også brev fra Oplandenes Amt-Fogden på Hedemarken i eske 6. rædt mappe 512 febr. 1775, 3 des 1774 og 6 mars 1775.
I kjerkebøkene er navnet Håvel ofte stavet Haavel eller Hovel. Gardsnavnet Stav er i eldre dokumeter ofte stavet Staf eller Staff. Navnet Håve finnes på hele 10 forskjellige stavemåter. Fra tida etter 1800 somHovin, Hovind, Hovie, Haavie og Haave.

Nå gnr. 221 Bergsfjerdingen i Ringsaker.Denne garden var fra gammelt av bygselsgods, der Ringsaker kjerke eide 2 1/2 hud og Ringsaker prestebol 1 1/2 bisnerp. smør av skatteverdien.I 1697 nevnes det en bruker ved navn Fredrik Håvelsen på Enger (se Hedemark Slektshistorielags Tidskrift B VII, s 109). Han ble avløst av Gullik Amundsen i 1724. Gullik giftet seg som enkemann 2/4-1738 med Marit Hansdatter Kjos. Han ble gravlagt på Ringsaker kjærkegard 8. januar 1751, og han skal ha vært 70 år gammel.
14 år får dette, i 1737, hadde han gitt fra seg bygselsretten på garden til sønnesønnen Håvel Pedersen.Håvel Pedersen var ikke den eneste som ville bruke Enger-garden.

Da Jens Eitzen kom til Ringsaker som klokker, ville ikke han som sin forgjengerne nøye seg med å leie en plass og litt jord fra prestegarden. Han satte fram krav om at han ville ha "degnebolig", slik loven foreskrev. Ettersom Enger var i kjerkelig eie, mente sentrale embetsmenn at det ville våre naturlig og riktig om denne garden ble omdisponert til slikt formål. I 1774 ble det utferdiget en resolusjon som innebar at Enger skulle bli klokkergard.Klokkeren skulle imidlertid ikke få ta i bruk garden får "den lovlig leedig vorder".Det heter også at Håvel og familien hans skulle få en viss erstatning for bygningene på eiendommen. For Håvel Pedersen var dette skuffende. Håvel Pedersen fikk imidlertid god støtte fra bygdefolket, og etter en lang og kostbar sak ble det til at han skulle få beholde eiendommen. I 1778 kjøpte han Enger for 1000 riksdaler (skjøtet er datert 29/6, tinglest på Velt-Ringsaker 7/10-1778). Garden ble i denne slekta fram til 1859.

Håvel Pedersen Enger, 
Bornt: 1709 Ringsaker Hedmark.
Died: 1789 Ringsaker Hedemark
Burried 8/7-1879
Wife: Eli Hansdatter, Baaberg b. 1715 d. 13.09.1873
My great-3 father had to file a lawsuit against the King and 
church to buy Enger.
After being a tenant farmer and build the farm the church tried 
to  throw him of the farm.
I have copys of the letters, but sorry they are in norwegian.

Letter from  Oplandenes Amt-Fogden on Hedemarken in box 6. 
red file 512 febr. 1775, 3 des 1774 og 6 mars 1775.
1697 mention a farmer, name Fredrik Haavelsen on Enger. 
He was replaced by Gullik Amundsen in 1724. Gullik married  
2/4-1738 to Marit Hansdatter Kjos. He was burried Ringsaker 
church 8. januar 1751, 70 years old.
14 years before, in 1737, he gave the leasehold to Enger to his 
grandchild Håvel Pedersen. When Jens Eitzen came to Ringsaker as
a parish clerk he wanted the farm for him and his family.
And the lawsuit started. Håvel Pedersen gained support from the 
other people in the parish, and after a long and expensive lawsuit 
he got teh farm. In 1778 he bought Enger for 1000 riksdaler 
(lease dated 29/6, egistered real property Velt-Ringsaker 7/10-1778). 
Enger was in the family to 1859. 

Table of Contents:
Relatives wanted!!! Norge
Relatives wanted!!! Sverige
Relatives wanted!!! Danmark
Relatives wanted!!! Germany
Relatives wanted!!! England
Relatives wanted!!! USA
Relatives wanted!!! Canada
Relatives wanted!!! Australia
Relatives wanted!!! New Zealand
Relatives wanted!!! Scotland

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.
Hans Pedersen Holt
Bernt Kristoffersen
Anker Ljungren

Help for others, searching in Norway.

Literature and books about genealogy and Scandinavians in:
Australia and New Zealand, Canada,Denmark, England, Norway
and The Royal Air Force

New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.

To the guestbook....
Guestbook for Stoermann-Næss Holum's Familypages.
Here you can go to the old entry's:
1996 to 1998 almost 300.
1999 to 2000 , 200120022003
, 2004, 2005 og 2006
Write in my guest-book. Now!
Take your time, maybe others will response to your posting. 1000 postings of people looking for help.

And the new on for 2006 here..


Stoermann-N�ss Holum Genealogy       | Home | SNH genealogy page | Slekt og data 

| My links out in the world...|

You can mail me: 

Copyright (C) SNH Updated  17 april 2006. Rev 20.02.2023