Click here to continue....

Slektsspørreskjema:

 

Håper du vil returnere dette skjema med så mange opplysninger som mulig.

Det vil lette arbeide med å kartlegge dine forfedres liv og virke betraktelig.

Du sitter kanskje også med attester, brev, bilder, bibel eller andre ting som kan lette innsamlingen av slektsmateriale. Dine barnebarn og andre slektninger vil takke deg for ditt bidrag. Det er viktig at den ofte muntlige fortellerarven etter våre forfedre og aner ikke går tapt. Håper derfor du ser med velvilje på denne henvendelse, og gir en tilbakemelding til undertegnede. Resultatet av dine nedtegnelser vil bli satt i sammenheng med annet slektsmateriale jeg finner, slik at alt dette skal bli en slektsbok som kan overbringes din etterslekt.

 

Opplysninger om deg selv og din etterslekt:

Deg selv:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Din ektefelle/

samboer:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Dine barn:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Ektefelle/

samboer:

Gift dato/sted

Dine barn:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Ektefelle/

samboer:

Gift dato/sted

Dine barn:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Ektefelle/

samboer:

Gift dato/sted

Dine barn:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Ektefelle/

samboer:

Gift dato/sted

 

 

 

Dine barnebarn:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Ektefelle/

samboer:

Gift dato/sted

Dine barnebarn:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Ektefelle/

samboer:

Gift dato/sted

Dine barnebarn:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Ektefelle/

samboer:

Gift dato/sted

Dine barnebarn:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Ektefelle/

samboer:

Gift dato/sted

 

Andre opplysninger, spennende hobbyer, verv, mennesker du har møtt:

Fortell gjerne litt om ditt liv, ting som kan være av interesse for vår etterslekt.

 

 

Opplysninger om dine forfedre/ aner.

Foreldre:

 

Din far:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

Din mor:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

 

Andre opplysninger, spennende hobbyer, verv, mennesker de har møtt:

Fortell gjerne litt om deres liv, ting som kan være av interesse for din etterslekt.

 

 

Besteforeldre:

 

Din farfar:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

Din farmor:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

 

Andre opplysninger, spennende hobbyer, verv, mennesker de har møtt:

Fortell gjerne litt om deres liv, ting som kan være av interesse for din etterslekt.

 

 

 

Din morfar:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

Din mormor:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

 

Andre opplysninger, spennende hobbyer, verv, mennesker de har møtt:

Fortell gjerne litt om deres liv, ting som kan være av interesse for din etterslekt.

 

 

 

Oldeforeldre:

 

Din oldefar:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

Din oldemor:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

 

Andre opplysninger, spennende hobbyer, verv, mennesker de har møtt:

Fortell gjerne litt om deres liv, ting som kan være av interesse for din etterslekt.

 

 

Din oldefar:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

Din oldemor:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

 

Andre opplysninger, spennende hobbyer, verv, mennesker de har møtt:

Fortell gjerne litt om deres liv, ting som kan være av interesse for din etterslekt.

 

 

Tippoldeforeldre:

 

Din tippoldefar:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

Din tippoldemor:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

 

Andre opplysninger, spennende hobbyer, verv, mennesker du har møtt:

Fortell gjerne litt om deres liv, ting som kan være av interesse for vår etterslekt.

 

 

 

Din tippoldefar:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

Din tippoldemor:

 

Fornavn:

Etternavn:

Fødsel (tid/sted)

Bosted

Yrke

Gift dato/sted

Død dato/sted/kirke

 

Andre opplysninger, spennende hobbyer, verv, mennesker du har møtt:

Fortell gjerne litt om deres liv, ting som kan være av interesse for vår etterslekt.


Table of Contents:
Relatives wanted!!! Norge
Relatives wanted!!! Sverige
Relatives wanted!!! Danmark
Relatives wanted!!! Germany
Relatives wanted!!! England
Relatives wanted!!! USA
Relatives wanted!!! Canada
Relatives wanted!!! Australia
Relatives wanted!!! New Zealand
Relatives wanted!!! Scotland

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.
Hans Pedersen Holt
Bernt Kristoffersen
Anker Ljungren

Help for others, searching in Norway.

Literature and books about genealogy and Scandinavians in:
Australia and New Zealand, Canada,Denmark, England, Norway
and The Royal Air Force

New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.

To the guestbook....
Guestbook for Stoermann-Næss Holum's Familypages.
Here you can go to the old entry's:
1996 to 1998 almost 300.
1999 to 2000 , 200120022003
, 2004, 2005 og 2006
Write in my guest-book. Now!
Take your time, maybe others will response to your posting. 1000 postings of people looking for help.

And the new on for 2006 here..

 

Stoermann-N�ss Holum Genealogy       | Home | SNH genealogy page | Slekt og data 

| My links out in the world...|

You can mail me: 

Copyright (C) SNH Updated  17 april 2006. Rev 20.02.2023