Click here to continue....

Brick wall
Searches that have lasted for 50 years.

Hans Pedersen Holt - Bernt Kristoffersen - Anker Ljungren


Does anybody know these persons?

Holten page | Canada |Marriage in Saskatchewan |

Beret Holten og Anker?  Tingvold ????
Beret and??? in Tingvold or Canada?

Er på tur mot USA i høstferien 2003 og leter etter disse og hvor de kom fra i Norge.

Er jeg på riktig spor nå?? Jeg tror vi skal til Tingvoll i Møre og Romsdal?
Det er ting som tyder på det, i dag 7 januar 2004 kom vielsesattesten fra Canada

Du kan se den her...

Takket for god hjelp fra Brukerforumet på Digitalarkivet
og Torgeir Kvalvaag har jeg fått en linje som dere ser går langt bakover.

1.         Erik Anderson Koksvig
Erik ble født i Møre Romsdal.
Han inngikk ekteskap med Anne Larsdotter i 1645.

De fikk 1 barn:
I.          (2) Ivar Sivertson.

2.         Ivar Sivertson
          Han inngikk ekteskap med Mildrid Eriksdatter Koksvik
         
født i Tingvoll, Møre Romsdal.
          De
fikk 1 barn:
            I.          (3) Erik Ivarson Haltvik f. ??.??.1693.

3.         Erik Ivarson Haltvik
          Erik ble født ??.??.1693 i Tingvoll, Møre Romsdal.
          Han inngikk ekteskap med Gurå Knutsdatter Haltvik f. ??.??.1702..

            De fikk 1 barn:
            I.          (4) Knut Erikson Haltvik f. ??.??.1725.

4.         Knut Erikson Haltvik
Knut ble født ??.??.1725 i Tingvoll, Møre Romsdal.
Han inngikk ekteskap med Ingeborg Andersdatter Flemsæterhaug f. ??.??.1722.

De fikk 1 barn:
I.          (5) Erik Knutson Gjærsvik f. ??.??.1758.


5.         Erik Knutson Gjærsvik
Erik ble født ??.??.1758 i Tingvoll, Møre Romsdal. 
Han inngikk ekteskap med Ingeborg Larsd Flemssæter f. ??.??.1755

De fikk 1 barn:
I.          (6) Knud Erikson f. ??.??.1786.

 

Slektsbok

Laget av Vidar Holum med Familiearkiv.

* * * * *

1.         Beret Olsdatter  
Beret ble født ??.??.1785 i Tingvoll, Møre Romsdal.
Beret fikk 1 barn:  
I.          (2) Ola Andersson Hanem d. ??.??.1893.  

I Hans Hyldbakks Gards- og ættesoge for Tingvoll bd. iii side 150/151

HOLTAN Gardsnr. 73 bruksnr. 1 � 9, av samla skyldsmark 2,21. Namet blir uttalt: Ho'ltainn og vart i 1667 skrive for Holte, 1773 Haalten. Uttalen av fleirtalsforma av holt, som vil seie det same som ei lita skogtopp, men som her truleg har tydinga av ein høgbakke.

HOLTAPLASSEN
Knut Erikson Gjærsvik fekk byksel av Anders Bortistua på Meisingset i 1830 på eit stykke jord til plassrom. Han skulle svara 6 dagar i slåttonna og 1 dag i kvar onn, samt ha arbeidsplikt mot vanleg betaling. " Den lille stue som før er istandsat bruger han for sin levetid mod at holde den i forsvarlig stand. De øvrige huse bekoster han seg selv. Lov av rodskud og sidegrene skal aarlig bli avvist", står det i festebrevet. At den stua som her er omtala, hadde stått på tuftene sia her var folk på garden, er vel mindre truleg, heller ikkje om tuftene var dei same.Knut Erikson var født på garden Gjærsvik i 1787 og gift i 1817 med Ane Nilsdatter Nafstad.
før dei kom hit, dreiv dei eit par år som lottefolk i Koksvika. Knut og Ane hadde desse borna:

1.        Ingeborg f. 1818 g.m. Ola Knutson Bekken, f. Kristenvik.
2.        Erik f. 1819
3.        Henrikka. f. 1824
4.        Beret f. 1825 gift 1846 med Ola Andersson Hanem, f 1818
5.                   Jakob f. 1831, død ugift
6.                   Nils, f. 18� han var skreddar og fangstmann.

Knut Erikson var med i krigen. Han døde i 1866. på Vinstermes i Aure fann rektor Olaf Yderstad "Christan V Norske lov" som hadde høyrt Knut Erikson til,   og der han den 22. febr. 1818 hadde skrive inn sin vita. Boka hadde først høyrt futen Henrik Hønne til.

Ola Andersen Hannem fekk bygsel på plassen og var husmann her i 1875. Han fødde d 1 ku og 4 sauer og sådde 1 tønne havre og1/2 tønne poteter. Ola Andersson og Beret Knutsdotter hadde desse borna:

1.                   Simen, f. 1846 gift 1876 med ane Bertelsdatter. Rimstad, f. 1837.Foreldra hennar var visstnok Bertel Andersson Hegerberg og Mali Toresdatter Bjerkestrand. Simen utvandret til Severige med familien. Kona Ane Bertelsdotter og Ola Torsteinson Kristen vik hadde sonen Bastian Hoem f. 1865, og g. M. Olina Hoem.

2.                   Knut f. 1849, døde Ung.

3.                   Anders f. 1851, gift 1884 med Maria Paulsdatter Myrset.

4.                   Anne f . 1855

5.                   Knut f. 1858.

6.                   Henrik, f. 1860.

7.                   Bastian, f 1864, utvandret til Sverige

8.                   Nils f. 1869Ola Andersson døde i 1893.

Ola ble født i Tingvoll Møre Romsdal.
Han inngikk ekteskap med Beret Knutsdotter

Diverse notater:Folketelling 1865 

Digitalarkivet: 1865-telling for 1560 Thingvold.
Rettar til dataene: Digitalarkivet Post 341 av 941/6066 totalt i databasen
Distrik nr  Side  Skoledistrikt  Sogn  Prestegjeld  Gardsnavn  Overskrift             
341  7  113   Fjøseide og Haneim bygden  Thingvold  Holten 1             
Personnr  Husholdning  Fornavn  Etternavn  Familiestatus  Yrke  Sivilstand  Alder  Kjønn  Fødested  Stort kveg  før  Havre  Poteter
2207  24  1 Ole  Anders.  Husfader  Husmand m Jord   g  50                  Thingvold  1  6  1  3/4
2208  25  Beret  Knudsd.  hans Kone  g  40  k  Thingvold
2209  26  Anders  Ols.  deres søn  ug 15 m Thingvold
2210  27 Knud  Ols.  deres søn  ug  8  m Thingvold

2211  28 Bastian  Ols.  deres søn  ug  2  mThingvold
2212  29 Knud  Eriks.Konens Fader Føderaads g  80m  Thingvold            
2213  30 Anne Nielsd.  den Sistnævntes Kone Føderaads  g 76 k  Thingvold
2214  31  Beret Olsd.   Mandens Moder  Føderaadsk. e 80  k   Thingvold                                                                            

Ola døde ??.??.1893 i Tingvoll Møre Romsdal.  
Ola fikk 8 barn:  
I.          (3) Simen Olson f. ??.??.1846.
II.         (4) Knut Olson f. ??.??.1849 d. døde ung.  
III.        (5) Anders Olson Holten f. ??.??.1851.
IV.        (6) Anne Olsdatter f. ??.??.1855.  
V.         (7) Knut Olson f. ??.??.1858.  
VI.        (8) Henrik Olson f. ??.??.1860.  

VII.       (9) Bastian Olson f. ??.??.1864.  
VIII.     (10) Nils Olson f. ??.??.1869.

 3.         Simen Olson  
           Han utvandret til Sverige ifl. ættesoga.  

          Simen ble født ??.??.1846 i Tingvoll Møre Romsdal.
          Han inngikk ekteskap med Ane Bertelsdtr. Rimstad f. ??.??.1837..Simen døde  i           Sverige.

 4.         Knut Olson
           Knut ble født ??.??.1849 i Tingvoll Møre Romsdal. Knut døde døde ung i Tingvoll            Møre Romsdal.

 5.         Anders Olson Holten
           Simen Olson fekk bygsel på plassen Holten etter far sin.  Han svara 13 dager i            slåtten, 12 dagar om vinteren og 5 andre dagar for året.

Simon reiste til Sverige og busette seg, også tok broren Anders Olson over heimen på same vilkåra.
Han og Maria hadde 4 born:
1.                   Ola, f. 1887, utvandret til USA.
2.                   Kristine, f. 1889, gm. Lars Bersveinson Stølan, Oppigard.
3.                   Peder, f. 1891, utvandret til USA.
4.                   Beret, f. 1894, utvandret til USA, gift der.

Anders flytta frå plassen med familien sin i 1906. han forpakta da garden Hafella, sia leigde han seg husrom på Innerstølan eit par år og tok seg så arbeid på Tingvoll Ullvarefabrikk.Noko av stua på Holtaplassen bygde Anders Meisingset oppatt til hytte på Hafstad i 1938, og fjøset kjøpte Gisle Aasgård og bygde seg hytte av ved Hanemsvatnet i 1942.

 Anders ble født ??.??.1851 i Tingvoll, Møre Romsdal.

Han inngikk ekteskap med Maria Paulsdtr. Myrset f. ??.??.1859 i 1884 ..

Digitalarkivet: 1900-telling for 1560 Thingvold Rettar til dataene: Digitalarkivet Post 377 i databasen
Personliste  Herred  Krets Gardsnr  Bruksnr  Gardsnavn  Uthus  Antall personer  Personer tilstede  Personer hjemmehærende Korn, potet  Kreatur  Fjørkre  Bikuber  Kjøkkenhage  Frukthage             

377  45  Tingvold  8  Under 73  1  Holtan    6  6 6   n  n n n   n 
Hushold No  Fornavn  Etternavn   Kjønn  Bosatt  Familiestilling  Sivilstand  Yrke  Fødselsår  Fødested Statsborgerskap  Trossamfunn      

2757   1   Anders   Olsen  Holten    b  Hf    Husm. uden jord. Gaardsarbeide  1851  T   N   S
2758       Marie     Paulsdtr. Holten k  b   Hm   g  Husmandskone  1859 T  N S
2759       Peder     Andersen Holten  m  b   ug  søn 1891                  N   
2760       Beret       Andersdtr. Holten  k   b   D   ug  Datter  1896  T  N 

2761       Beret     Knutsdtr. Holten  k  b   Føderaadskone   e  Føderaadskone 1824   T  N   
2762      Jakob     Knutsen Holten   m b  Til forpleining ug  B ortsat for fattigv. regning   1837  TN S            

          Anders fikk 4 barn:  
I.          (11) Ole Anderss. Holten f. ??.??1887.  
II.         (12) Kristine Andersdtr. Holten f. ??.??.1889.  
III.        (13) Peder Anderss. Holten f. ??.??.1891.  
IV.        (14) Beret Andersdtr. Holten f. ??.??.1896 d. ??.??.1952.

 

9.             Bastian Olson

Utvandret til sverige iflg ættesoga.

Bastian ble født ??.??.1864 i Tingvoll Møre Romsdal. Bastian døde  i Sverige?.

 11.       Ole Anderss. Holten

I Hans Hyldbakks Gards- og ættesoge for Tingvoll bd. iii sisde 151 kalles han Ola.

Ole ble født ??.??1887 i Holtaplassen, Tingvoll, Møre Romsdal.

Han utvandret:
12372 20 1913 Mars 01 Ole Andersen Holten M 1887 1887 U Gaardsarbeide Tingvold NordMøre Canada Ja Haab om bedre fortj. Hvad som helst

Ole døde  i Weyburn Canada.

 2.             Kristine Andersdtr. Holten

Kristine ble født ??.??.1889 i Holtaplassen, Tingvoll, Møre Romsdal.

Hun inngikk ekteskap med Lars Bersveinson Stølan i 1884 ..

 13.       Peder Anderss. Holten

Peder ble født ??.??.1891 i Holtaplassen, Tingvoll, Møre Romsdal.

Han utvandret
Digitalarkivet: Emigrants from Kristiansund 1882-1930. [277781/186]Rettar til dataene: DigitalarkivetPost 11903-11908 av 13119 totalt i databasen 
Nummer  år  Reisedato  Fornavn  Etternavn  Kjønn  Alder  Fødselsår  Stand  Yrke Herred  Fogderi  Bestemmelsessted  Billett  årsak Nytt yrke  Merknader
11903  222  1911  Mai 11  Peder A.  Holtan  20  1891  Fabrikarbeider       Tingvold  NordMøre  Minnsota  Nei  Haab ombedre fortj.  Hvad som helst            Utv. tilladelse                

Peder døde  i St. Paul Usa.

 14.       Beret Andersdtr. Holten

Beret Anna ble egte født 10.01.1896 i Holtaplassen, Tingvoll, Møre Romsdal.
Døpt 15 mars 1896. Ingen faddere i klokkerboken.

Foreldre Anders og Maria

Film NT 18 Møre Romsdal Klokkerbok side 12 Tingvoll 1892 - 1909

Konfirmasjon:
Beret Anna konf 24 sept 1911 Bopel TRimstad Karakter 3.

Foreldre Anders og Maria

Kirkebok 4 1910 - 18
Film Nor 1 - 232 Side 84 no. 24


Diverse notater:Immigration  
13068 1 1928 Feb. 20 Beret A. Holtan K 1896 1896 U Frøken Tingvold NordMøre Kanada Ja Arbeidsledig Ubestemt

 Hun inngikk ekteskap med Anker Johannesson Ljungren f. 29.03.1906De giftet seg den 10.Juli.1929..Beret døde ??.??.1952 i Sask. Canada, 56 år gammel.Flere Holtan gårder/More

Holtan farms:

Og/and:

Some other info that does not fit:
Father Olaf Holten
Born in Oslo Norway
Died of heart attack in 1930

Mother Torbo Thorson 
Born: Oslo Norway
Married Olaf Holten
Died in 1934, killed by German Soldiers

Andrew Holten gift med Tobro Thoreson


Table of Contents:
Relatives wanted!!! Norge
Relatives wanted!!! Sverige
Relatives wanted!!! Danmark
Relatives wanted!!! Germany
Relatives wanted!!! England
Relatives wanted!!! USA
Relatives wanted!!! Canada
Relatives wanted!!! Australia
Relatives wanted!!! New Zealand
Relatives wanted!!! Scotland

Brickwall
Searches that have lasted for 50 years.
Hans Pedersen Holt
Bernt Kristoffersen
Anker Ljungren

Help for others, searching in Norway.

Literature and books about genealogy and Scandinavians in:
Australia and New Zealand, Canada,Denmark, England, Norway
and The Royal Air Force

New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.

To the guestbook....
Guestbook for Stoermann-N�ss Holum's Familypages.
Here you can go to the old entry's:
1996 to 1998 almost 300.
1999 to 2000 , 200120022003
, 2004, 2005 og 2006
Write in my guest-book. Now!
Take your time, maybe others will response to your posting. 1000 postings of people looking for help.

And the new on for 2006 here..


Stoermann-N�ss Holum Genealogy       | Home | SNH genealogy page | Slekt og data 

| My links out in the world...|

You can mail me: 

Copyright (C) SNH Updated  17 april 2006. Rev 20.02.2023